tailieunhanh - Dự đoán Số phức - Tọa độ không gian OXYZ 2015 - Thầy Đặng Việt Hùng

Dự đoán Số phức - Tọa độ không gian OXYZ 2015 do thầy Đặng Việt Hùng thực hiện phục vụ cho các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức môn Toán, luyện thi THPT Quốc gia môn Toán. Bên cạnh đó, tài liệu cũng giúp các thầy cô giáo trau dồi kinh nghiệm ôn tập cho kỳ thi này.  | Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia 2015 - Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook LyHung95 DỰ ĐOÁN SỐ PHỨC - TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN OXYZ 2015 Thầy Đặng Việt Hùng ĐVH VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website Câu 1. ĐVH Cho số phức z thỏa mãn 2 z -1 3z i -1 z 2 . Tìm phần thực của số phức w 2 z z -1 Câu 2. ĐVH Cho số phức z -1 3i. Tính mô-đun của số phức w z 3z - z2 Câu 3. ĐVH Cho số phức z thỏa mãn 3 i z 1 i 2 i 5 -i. Tìm phần ảo của số phức w z -1 Câu 4. ĐVH Cho số phức z 3 - 2i. Xác định phần thực và phần ảo của số phức w iz - z 1 i 3 z2 Câu 5. ĐVH Gọi z1 z2 là các nghiệm của phương trình 3z2 - z 2 0. Tính giá trị biểu thức A z1 - z2 2 z112 z212 Câu 6. ĐVH Cho các số phức z1 2 i z2 1 - 3i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức w 2z1 z2 - z1 .z2 Câu 7. ĐVH Cho các số phức z1 3 - 2i z2 1 4i. Tìm số phức liên hợp của số phức w z1 z2 z 1 z Câu 8. ĐVH Tìm số phức z thỏa mãn 2 F 1 z z Câu 9. ĐVH Cho số phức z thỏa mãn iz 2z 1 - i. Tìm phần ảo của số phức w iz . Câu 10. ĐVH Cho z 1 2i. Tìm số phức nghịch đảo của w z2 . 2 4i z Câu 11. ĐVH Tìm modun của số phức z thỏa mãn điêu kiện z 2 19i 1 i Câu 12. ĐVH Tìm modun của số phức z thỏa mãn điêu kiện ạ 3z 3i z -1 25 3 -i Câu 13. ĐVH Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A -4 -2 4 và đường thẳng í x -3 2t d j y 1 -1 . Viết phương trình đường thẳng A đi qua A cắt và vuông góc với d. z -1 4t Câu 14. ĐVH Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu tâm I 1 2 -4 bán kính 5 cm. Viết phương trình mặt phẳng a đi qua gốc tọa độ đi qua M -2 4 0 và cắt mặt cầu theo một thiết diện là đường tròn có bán kính 3 cm. Tham gia các khóa học trực tuyến môn Toán tại để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015 Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia 2015 - Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook LyHung95 X 2 y -1 z - 2 Câu 15. ĐVH Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thăng d và mặt 1 -1 2 phăng Q X - 2y - 2z 7 0. Tìm tọa độ điểm B là giao điểm của d và Q . Viết phương trình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN