tailieunhanh - Phong Thủy Với Tên Biển Hiệu Cửa Hàng Doanh Nghiệp

Tên và bảng hiệu của cơ sở doanh nghiệp rất quan trọng vì nó biếu tượng cho công ty, tượng trưng cho tinh thần và bản chất làm việc của công ty. Vì vậy tên phải nói lên ý nghĩa “vận may”, phải dễ đọc, bảng hiệu phải cân bằng về kích thước, tỷ lệ và nghệ thuật vẽ trên đó. | Tên và bảng hiệu của cơ sở doanh nghiệp rất quan trọng vì nó biếu tượng cho công ty tượng trưng cho tinh thần và bản chất làm việc của công ty. Vì vậy tên phải nói lên ý nghĩa vận may phải dễ đọc bảng hiệu phải cân bằng về kích thước tỷ lệ và nghệ thuật vẽ trên đó. Phong thủy Đông Phương1. Tên Tên của cơ sở doanh nghiệp rất quan trọng vì nó biếu tượng cho công ty. Nếu tên nào nói lên ý nghĩa vận may thì nó cho ban quản trị một mong ước về tinh thần. Nếu nó ngụ ý xấu thì nó tạo sự lo âu về mặt tâm lý. Cho nên cần chọn một cái tên có ý nghĩa và điềm lành. Đối với những tên viết bằng Hán tự cần lưu ý đến số nét chữ nào có số nét chẵn là âm có số nét lẻ là dương thí dụ một cái tên có 6 chữ thì phải là dương dương âm dương âm âm hoặc âm âm dương âm dương dương. Ngũ hành cũng ảnh hưởng đến tên của cơ sở. Những âm bắt đầu bằng C Q R S X hoặc Z thì thuộc âm Kim âm G hoặc K thuộc Mộc âm B F M H hoặc P thuộc Thuỷ âm D J L N T thuộc Hoả và âm A W Y E hoặc O thuộc Thổ. Nên theo ngũ hành tương sinh như Kim với Mộc Mộc với Hoả Hoả với Thổ Thổ với Kim Kim với Thuỷ. Không nên ghép theo ngũ hành tương khắc như Thổ với Thuỷ Thuỷ với Hoả Hoả với Kim Kim với Mộc và Mộc với Thổ. Một khi các yếu tố âm dương và ngũ hành hài hoà với nhau thì kiểm tra lại tổng số nét. Những số sau đây có điểm tốt. 3 5 6 6 8 11 13 15 16 17 18 21 23 24 25 29 31 32 35 37 38 48 52 63 65 67 68 73 75 77 78 80 81 83 84 87 88 89 90 91 92 97 98 99 100 Thí dụ Đại chúng thực phẩm công nghiệp hữu hạn .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.