tailieunhanh - Báo cáo "Kích cầu ở Việt Nam: một số đề xuất về các lĩnh vực cần ưu tiên trong chính sách hỗ trợ "

Kích cầu ở Việt Nam: một số đề xuất về các lĩnh vực cần ưu tiên trong chính sách hỗ trợ | KÍCH CẲU ở VIỆT NAM MỘT số ĐỀ XUẤT VỀ CÁC LĨNH vực CẨN ưù TIÊN TRONG CHÍNH SÁCH Hỗ TRỢ Nguyễn Thị Phương Hoa Để ngăn chặn nguy cơ suy giảm kinh tế từ tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu Chính Phủ Việt Nam đã đưa ra gói kích thích kinh tế trị giá 17 nghìn tỉ đồng. Vấn đề đặt ra là cách chi tiêu gói hỗ trợ này sao cho phát huy hiệu quả nhất. Bài viết phân tích các yếu tố trong tổng cầu khả nãng bị ảnh hưởng của các nhân tố này từ khủng hoảng kinh tế thế giới và khả năng tác động lan toả từ các nhân tố này đến nền kinh tế Việt Nam nói chung. Từ đó bài viết đề xuất các lĩnh vực nên được hỗ trợ từ gói kích thích theo trình tự ưu tiên bao gồm xây dựng sản xuất hàng tiêu dùng thay thế nhập khẩu ví dụ thực phẩm chế biến sản xuất phân bón thuốc trừ sâu thức ân gia súc và các sản phẩm xuất khẩu sử dụng nhiều lao động như dệt may và giầy dép . 1. Vấn đề ưu tiên đặt ra trong chỉnh sách liên quan đến các gói kích thích kinh tế Suy thoái kinh tế bắt đầu từ Hoa Kỳ đã lan ngày càng rộng ra các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển. Điều này cho thấy nhược điểm của thị trường và khẳng định sự cần thiết của vai trò điều tiết của chính phủ. Vì thế các gói kích thích kinh tế lần lượt được các chính phủ Mỹ Nhật Bản Trung Quốc Hàn Quốc và các nước khác công bô nhằm đôì phó với khủng hoảng. Sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu mối liên hệ của Việt Nam với các nước thông qua quan hệ thương mại đầu tư và hợp tác lao động ngày càng tăng. Sự suy thoái kinh tế toàn cầu có thể dẫn đến sự giảm sút nhu cầu thế giới đôì với hàng xuất khẩu của Việt Nam sự giảm và giãn tiến độ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng như giảm nhu cầu về lao động xuất khẩu của Việt Nam. Điều này cổ thể làm tăng thất nghiệp và giảm tốc độ phát triển dự kiến. Để ngăn chặn khả năng về những ảnh hưỏng tiêu cực này Chính phủ Việt Nam đã quyết định thực hiện gói kích thích kinh tế trị gía 1 7000 tỉ đồng. Một sô tranh luận nảy sinh xung quanh gói kích thích

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.