tailieunhanh - Ebook Từ điển minh họa Anh Pháp Việt - The oxford duden pictorial English French Vietnamese dictionary: Phần 1 – NXb Thế giới

Phần 1 cuốn sách "Từ điển minh họa Anh Pháp Việt - The oxford duden pictorial English French Vietnamese dictionary" giới thiệu tới người đọc các thuật ngữ Anh Pháp Việt được phân chia theo từng lĩnh vực khác nhau như: Nguyên tử, thiên văn, sự đổ bộ xuống mặt trăng, khí tượng học, các máy đo khí tượng,. nội dung chi tiết.   | OXFORD REFERENCE TừĐiẽn MINH HỌA ANH PHÁP VIỆT THE OXFORD - DLDEN PICTORIAL ENGLISH - VIETNAMESE DICTIONARY NHÀXUẤT BÁN THẾ GIÓI NHÓM BIÊN SOẠN Tiến sĩ Lê Minh Triết Trần Thế San Nguyễn Anh Dũng Đỗ Lệ Hằng Nguyễn Thị Tuyết Quang Hùng Nguyễn Xuân Khai Xuân Hùng Nguyễn Ngọc Thịnh Lê Ngọc Thanh TRÌNH BÀY Bích Nga TỪ ĐIÊN MINH HỌA ANH PHÁP VIỆT THE OXFORD-DUDEN PICTORIAL ENGLISH-FRENCH-VIETNAMESE DICTIONARY Nhà xuất bản thế .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.