tailieunhanh - Ảnh hưởng của tái cấu trúc đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết Ảnh hưởng của tái cấu trúc đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam nghiên cứu quá trình tái cáu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua áp dụng các mô hình DEA/SFA ba giai đoạn, mời các bạn tham khảo. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    204    0    05-12-2023
126    204    1    05-12-2023
170    205    2    05-12-2023
11    214    0    05-12-2023
19    159    0    05-12-2023
42    129    1    05-12-2023
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.