tailieunhanh - Báo cáo "Hoạch định và thực thi chính sách kích cầu hữu hiệu: lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị chính sách cho Việt Nam "

Hoạch định và thực thi chính sách kích cầu hữu hiệu: lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị chính sách cho Việt Nam | HOẠCH ĐỊNH VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH KÍCH CẦU HỮU HIỆU LÝ LUẬN KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT số KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM Lê Xuân Sang Lời mở đầu Lý thuyết kinh tế và thực tiễn cho thấy trong ngắn hạn nền kinh tế không phải lúc nào cũng nằm ỗ mức sản lượng tiềm nàng mà có thể chịu tác động của những đột biến về cung và đột biến về cầu. Đối vổi đột biến về cầu có hai khả năng xảy ra là cầu tăng quá mức so với cung hoặc cầu hạ thấp quá mức so vổi cung. Trong trường hợp mức cầu hạ xuống thấp so vói mức cầu cân bằng gây ra dư thừa cung khiến các hãng phản ứng bằng cách hạ mức sản xuất và cắt giảm nhân công gây giảm phát thậm chí thiểu phát và tăng mức thất nghiệp ít nhất là tạm thòi . Để khắc phục tình trạng này chính phủ các nước thường sử dụng các biện pháp kích cầu thông qua việc mồ rộng chính sách tài khoá tiền tệ và trong một số trường hợp sử dụng chính sách thương mại tỷ giá . nhằm tăng các cấu thành tông cầu qua đó nâng cao tổng cầu qua đó kích thích tăng sản lượng thu nhập và việc làm đến mức tiềm năng. Trong lịch sử kinh tế thế giới chính sách kích cầu đã được thực hiện tại nhiều nước có mức độ phát triển khác nhau và đạt được những kết quả khác nhau có cả thành công lẫn thất bại. Chính sách kích cầu ỗ Hoa Kỳ được coi là tương đốì thành công thông qua việc mồ rộng chính sách tài khoá trong giai đoạn 1964-1965 và mỏ rộng cả chính sách tài khoá và tiền tệ trong giai đoạn 1991- BI QUẲN Lf KINH TẾ 1992. Bài học thành công còn có thể thấy ở Anh trong giai đoạn 1971-1972 được thực hiện cũng bằng hai công cụ chính sách này. Sau khủng hoảng Đông Á 1998 trong số các nước trong khu vực đã thực hiện chính sách kích cầu như Trung Quốc Thái Lan Nhật Bản chỉ có Trung Quốc đạt được một số thành công rõ rệt. Từ cuôì năm 2007 tổi nay cuộc khủng hoảng chính có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã kéo theo suy thoái kinh tế ỗ hầu hết các nưóc trên thế giới khiến nhiều nước thực hiện các giải pháp cả gói nhằm kích thích tăng trưồng kinh tế trong đó các giải pháp kích cầu là cấu thành cốt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.