tailieunhanh - Ebook Kỹ thuật trồng phi lao chống cát: Phần 2 – NXB Lao Động

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật trồng phi lao chống cát", phần 2 trình bày nội dung phần - Kỹ thuật trồng phi lao bao gồm: Chế ngự cát, biện pháp trồng phi lao, chăm sóc phi lao, kỹ thuật trồng một số cây ven biển ngoài phi lao. nội dung chi tiết.   | IV. KỸ THUẬT TRỔNG A. CHẾNGỰCÁT Khi phi ỉao mới trồng ỉên đồi cát di động thường hay bị mấy tác hại của gió cát là - Cát bốc lòi rễ ra không khí và cây bị đổ ngã. - Cát lấp mất thân và ngọn. - Gió mạnh được những hạt cát đánh vào thân làm trầy vỏ hỏng thân. - Gió thồi làm ngọn cây bị uốn cong. Để khắc phụ tình trạng này người ta đã áp dụng một sô biện pháp sau 1. Trồng cỏ Có hai cách đã được thí nghiêm và áp dụng trồng cỏ ông và lát cỏ chai Trồng cỏ Ống Loại cỏ dùng là cỏ ô ng có thân ngầm cứng và trữ nước lá hơi cứng rễ nhiểu hay mọc ở những trảng cát bằng thuộc hệ thống giữa. Đào những cỏ ấy đem lên trồng trên đồi cát còn nguyên vẹn vào mùa thu. Trồng bằng cách vùi thân xuống cát còn để hỏ lá ra ngoài. Cách trồng này thì cả mọc nhanh nhưng cũng 73 lụi nhanh. Trồng bằng cách vùi hoàn toàn thân sâu độ 20cm thì cỏ mọc tót và lụi chậm hdn. - Trồng hàng dài theo đường đồng mức trên sườn đồi cát đôì diện vói gió mỗi hàng cách nhau khoảng 30cm. Mỗi đường cỏ mọc lên có tác dụng tạm thời giữ cát nhưng vì cỏ mọc lưa thưa và thấp nên sức cản rất yếu sau dần dần sẽ bị cát tràn qua. - Cũng trồng theo hàng như cách trên nhưng cứ 4 hàng lại chừa ra 4 hàng để cát trắng không trồng ít tôn hơn nhưng tác dụng lại kém hơn dễ bị cát xuyên qua từng mảng. - Trồng theo đường ô vuông hoặc ô chữ nhật 0 8m X 0 4m hoặc 0 4m X 0 4m có tác dụng tạm thời giữ cát nhưng cũng bị cát khoét một ít ở giữa. Những nơi được cỏ mọc che chở tạm thời lúc đầu thì phi lao ít bị trầy vỏ trốc gốc sống nhiều hơn là ở nơi không trồng cỏ. Tuy nhiên tác dụng của cỏ ấy chỉ rất tạm thời và yếu sau một thòi gian cỏ hoặc bị lụn bại dần hoặc cũng bị cát tràn qua vùi lấp hết cho nên nơi gió cát hoạt động mạnh thì không giữ được. Hơn nữa phải lấy giống cỏ này ỏ những trảng cát thuộc hệ thống giữa đem lên đồi làm cho cát nơi đó bị đào lên. Vì vậy nơi bị đào lại biến thành đồi cát di động. Hơn nữa cũng không thể tìm đủ cỏ giổhg. Ngoài ra lúc lên đồi loại cỏ này lại tranh hút nưốc với phi lao mà không có gì đóng góp trở .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.