tailieunhanh - Những vụ án ly kỳ rùng rợn

Những vụ giết người có tình tiết giống nhau thu hút sự chú ý của cảnh sát bang Oregon và Washington. Giả thuyết đặt ra là chỉ có 1 thủ phạm duy nhất. Căn cứ vào nguồn tin của các nhân chứng, họ dựng lên được chân dung của kẻ giết người với tên gọi là "Ted" | NHŨNG VU AN RUNG RỢN 1 MỤC LUC TEDY HUNG THAN CUA CAC THIÊU TÊN GIÊT NGŨÚI BÍ SAT THU bop Cổ Ợ THANH SAT NHẬN CUA bong TỔI Ac cUa NGHÊ THUẬT CUA PHAP VU XŨ TOMMY http NHŨNG VU AN RUNG RỢN 2 TEDY HUNG THAN CUA CAC THIEU NŨ Tai công viên McKenny Washington người ta bất ngờ phát hiện xác môt thiêu nữ 15 tuôi người vưa mất tích trườc đó 10 ngáy. Cô gai bị hiêp bị hanh ha cho đên chêt. Cô la nan nhấn đấu tiên cua Ted Bundy - ke sau đó nôi danh trong lịch sữ cac vu an hình sư thu pham cua hang loạt vu giêt người trên toan nữờc My trong những năm 1973-1978. Nan nhấn tên Kathy Devine biên mất ngay 25 11 1973 khi đang đon xe đi Oregon. Theo giam định phap y cô bị sat hai sau khi rời nha không lấu. Hung thu đa bop cô ham hiêp va căt cô cô gai. Canh sat hấu nhữ không tìm thấy dấu vêt nao lữu lai tai hiên trường. Môt thang sau đên lữờt cô gai xinh đep Joni Lenz bị giêt băng cach tữờng tư. Chiêu 4 1 1974 những người ban cua Lenz phat hiên cô năm hôn mê trên giường mau vấn đang chay ra tư đấu va măt. Cô đườc đưa tời bênh viên vời vêt thường năng trên đấu. Ngay 31 1 1974 Lynda Ann Healy không đên dư bưa ăn tôi vời gia đình. Moi người băt đấu thấy lo lăng. Cô sinh viên xinh đep nay sông cung vai ban be trong môt căn hô. Canh sat kiêm tra rất ky phong ờ cua cô va phat hiên ra môt điêu kha la lung Trên chiêc gôi đa mất lấn vo ngoai co nhiêu vêt mau. Hai người ban cua cô khăng định chiêc giường được don dep cấn thấn hoan toan trai ngược vời tính cach cua Healy. Trong ngăn tu riêng canh sat tìm thấy chiêc ao ngu cô thường măc dính đấy mau ờ cô. Ngoai ra phong con mất môt sô đô đac khac như tấm khăn trai giường ba lô va vai bô quấn ao. Phai chăng ke nao đo đa len vao nha đanh Lynda bất tỉnh don giường cấn thấn rôi đem nan nhấn đi sau khi đa thay quấn ao cho cô Canh sat không tin lăm vao gia thuyêt điên rô đo. Ho không tiên hanh cac biên phap kham nghiêm phap y tai phong cua http NHŨNG VU AN

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.