tailieunhanh - Ebook Kỹ thuật trồng phi lao chống cát: Phần 1 – NXB Lao Động

Cuốn sách "Kỹ thuật trồng phi lao chống cát" trình bày việc xây dựng hệ thống đai rừng chắn cát, bảo vệ đồng ruộng nhằm nâng cao đời sống của người dân, cải tạo thiên nhiên đảm bảo vệ sinh môi trường ở những nơi ven biển. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Một vài nét về vùng cát di động ven biển, đặc điểm của vùng cát di động, đặc điểm của cây phi lao. nội dung chi tiết.   | TÚ SÁCH KHUYẾN NÔNG PHỤC vụ NGƯỜI LAO ĐỘNG Kỹ thoạt trông phi lao CHONG CAT TỦ SÁCH KHUYẾN NÔNG PHỤC vụ NGƯỜI LAO ĐÔNG CHU THỊ THƠM PHAN THỊ LÀI NGUYỄN VĂN TÓ Biên soạn lii ĨHrẠĩTHlixi PHI CHỐNG CÁT NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG HÀ NỘI - 2006 LỜI NÓI ĐẦU Nước ta có dải bờ biển dài với rất nhiều cồn cát di động. Dưới ảnh hưởng của sức gió và sức nước chảy cát gây tác hại theo hai cách Cát bay và suôĩ cát trụt tràn lấp đường sá nhà cửa ruộng vườn phía trong. - Cát trôi và suôi cát tác hại rõ rệt theo quy mồ tương đối rộng. Cát bay vào sâu phía trong rơi. xuống và phủ lấp dần đồng ruộng làng mạc đường sá hoặc trôi tràn lấp tất cả mọi vật. Thậm chí cát hình thành những thung lủng như những lòng chảo rộng lớn trở thành kho chứa nước vào mùa mưa. Do tác hại lớn của cát đối với sản xuất và đời sống như vậy từ xưa người dân đã tìm mọi cách để chống cát. Thực tế cho thấy cây phi lao với đặc tính chống chịu của nó là vật cản ngăn cát bay sâu vào nội địa. Cuốn Kỹ thuật trồng phi lao chống cát trình bày việc xây dựng hệ thống đai rừng chắn gió cát bảo vệ đồng ruộng nhằm nâng cao đời sống cho người dân cải tạo thiên nhiên đảm bảo vệ sinh môi trường ở những nơi ven biên. CÁC TÁC GIẢ

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.