tailieunhanh - Báo cáo "Tăng trưởng và cải cách trong bối cảnh khủng hoảng tài chính quốc tế - trường hợp của Trung Quốc "

Tăng trưởng và cải cách trong bối cảnh khủng hoảng tài chính quốc tế - trường hợp của Trung Quốc | L J L NGHIÊN CỨU TRAO ĐÔÌ z n L TĂNG TRƯỞNG VÀ CẢI CÁCH TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - TRƯỜNG HỢP CỦA TRUNG QUỐC1 Đỉnh Vần Ân Nguyễn Thị Tuệ Anh Nền kinh tế thế giới đang trải qua diễn biến phức tạp của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế KHTCQT . Hầu hết các quốc gia đang chịu tác động của cuộc khủng hoảng này ở các mức độ khác nhau trong đó Trung Quốíc là một trong những nước của nhóm nưóc chịu tác động nặng nề nhất. Từ sau khi gia nhập WTO Trung Quốc liên tục duy trì được tốc độ tâng trưởng nhanh với tốc độ trung bình 10 27 trong giai đoạn 2002 - 2007 nhưng cũng từ đó tăng trưởng nước này ngày càng phụ thuộc nhiều .hơn vào cầu tiêu dùng của bên ngoài và không thể tách rời khỏi nền kinh tế thế giới. 1. Tác động của khủng hoảng tài chính quốc tế đến tăng trưởng kỉnh tế Trung Quôc và phản ứng chính sách của Chính phủ Bất chấp tác động tiêu cực của KHTCQT từ 6 tháng cuôì năm 2008 kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưỏng 9 giảm 2 4 điểm phần trăm so vổi năm 2007. Tuy nhiên từ tháng 1 năm 2009 tác động suy giảm kinh tế của KHTCQT bắt đầu ngấm sâu hơn đối với Trung Quốc2 - Tốc độ tãng GDP quý 1 2009 đạt 6 1 tức là vẫn tiếp tục giảm tốc và thấp hơn mức 6 8 của quý 4 2008 - Sản lượng công nghiệp quý 1 2009 tăng 5 1 nhưng thấp hơn cùng kỳ năm 2007 11 3 - Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 2009 giảm 25 7 và giảm 17 trong tháng 3 2009. - Ưóc tính 20 triệu người thất nghiệp do khủng hoảng 4 triệu người thiếu việc làm 6 triệu người đang tìm việc làm. Phần lớn lao động mất việc làm là lao động đến từ khu vực nông thôn. Từ đó dẫn đến tình trạng dòng di cư lao động ngược chiều từ thành thị về nông thôn và đang gây sức ép lớn đối vói khu vực phi kết cấu xét về số việc làm điều kiện làm việc cũng như khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đang yếu và thiếu ồ nông thôn. Trong số các kênh truyền tác động tiêu cực của KHTCQT giảm cầu hàng hóa và dịch vụ ồ cấc thị trường xuất khẩu giảm dòng vốn tư nhân gồm FDI và vốh đầu tư gián tiếp có lẽ là hai kênh chính đối với trường hợp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.