tailieunhanh - Ebook Đánh giá tiềm năng sản suất đất lâm nghiệp Việt Nam: Phần 2 – Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bích (chủ biên)

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Đánh giá tiềm năng sản suất đất lâm nghiệp Việt Nam", phần 2 trình bày các nội dung: Đánh giá tiềm năng sản xuất lâm nghiệp trên đất cát biển, đánh giá tiềm năng đất ngập mặn đòng bằng sông Cửu Long, đánh giá tiềm năng sản xuất trên đất phèn đồng bằng song Cửu Long, đánh giá độ thích ứng của cây trồng. nội dung chi tiết.   | Chương 3 Đánh giá tiềm năng sản xuất lâm nghiệp trên đất cát biển Sau các cuộc vận động tạo sơn Himalaya vào cuối kỷ Tân sinh mối xuất hiện sự nâng lên của các thềm biển cũ tạo điều kiện cho quá trình hình thành đồng bằng ven biển hiện tại 1927 VM. Fridland 1964 1967 . Sau đó các vùng đất cát và cồn cát ven biển nhờ quá trình bổi tụ do sóng biển gió ở vùng bờ biển tạo nên Đất cát đô Chủ yếu là các cồn cát di động và cố định có độ cao trên mặt biển từ 30 m -100 m có nơi cao tối 200 m có tuổi hình thành niên đại địa chất Pleistocene cách đây năm đến năm. Đây là loại đất cát biển có tuổi cao nhất. Nó phân bố chủ yếu ở vùng Nam Trung bộ Bình Thuận Ninh Thuận. Đất cát trắng Là các dải đất cát bằng thấp và các đụn cát cồn cát đi động hoặc cố định có độ cao từ 5m đến 50m trên mặt biển có tuổi hình thành thuộc niên đại địa chất Holecene sớm cách đây nám đến năm. Đây là loại đất cát biển có tuôi trung gian. Nó phân bố chủ yếu ở các tỉnh miển Trung Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Quảng Nam Đà Nẵng. Đât cát vàng Là cấc dải đất cát bằng thấp và các đụn cát cồn cát di động hoặc cố định có độ cao từ 2m đến 100m trên mặt biển có tuổi hình thành trẻ nhất thuộc niên đại địa chất Holocene hiện tại hiện nay vẫn đang tiếp tục được hình thành. Nó phân bố ở hầu hết các vùng ven biển Việt Nam từ Bắc vào Nam. Tổng diện tích đất cát và cồn cát ven biển Việt Nam có khoảng chiếm 1 4 tổng diện tích tự nhiên toàn quốc Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp -1980 . Nó được phân bố ỏ hầu hết các vùng ven biển từ Quảng Ninh đến các tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông cửu Long với bề rộng từ 50m đến 10km - Vùng có diện tích đất cát và cồn cát ven biển lốn nhất là vùng Duyên hải Nam Trung bộ ha Sau đó là vùng Khu Bôh cũ ha - Thứ 3 là vùng Đồng bằng sông cửu Long ha 102 - Thứ 4 là vùng Đông Nam bộ ha - Thứ 5 là vùng Trung du và miền núi Bắc bộ ha - Cuối cùng là vùng đồng bằng sông Hồng ha Viện QH

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.