tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 21

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 21', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN CHUNG 7 điểm . Dành cho tất cả các thí sinh. Câu I 2 điểm . Cho hàm số y - 1 x m 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 1 khi m 1. 2. Tìm các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng d y x 2 cắt đồ thị hàm số 1 tại hai điểm A và B sao cho AB 2V2 . Câu II 2 điểm 1. Giải phương trình lượng I ĩ I I n I Ịg I . X I I . 2ĩ giác 4sin I x I .sin I -x I x I .cos I x - 1 2. I 3 J . 3 l 3 . 3 1 y2 x x - 2 y 5x 2. Giải hệ phương trình S 1 y 2 x - 2 y - 2 2 x TTT .Ẵ X _ ĩ .cos3 x cosx sinx. Câu III 1 điểm . Tính tích phân sau I I x ----- ----------- dx 0 1 cos2x Câu IV 1 điểm . Cho hình thoi ABCD cạnh a góc BAD 600. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD SG ABCD và SG . Gọi M là trung điểm CD. 1. Tính thể tích khối chóp theo a. 2. Tính khoảng cách giữa các đường thẳng AB và SM theo a. Câu V 1 điểm . Cho các số thực dương x y z thỏa mãn x y z 3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 4 x 4 y 4z y 2ự1 8y3 4x - 2 z 2s 1 8z3 4y - 2 x 2sl1 8x3 4z - 2 PHẦN RIÊNG 3 điểm . Thí sinh chỉ làm một trong hai phần A hoặc B. A. Theo chương trình Chuẩn Câu 2 điểm 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có phương trình cạnh AB x - 2y -1 0 đường chéo BD x - 7y 14 0 và đường chéo AC đi qua điểm E 2 1 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật. . 4. . i x y 1 z x -1 y 1 z - 4 2. Trong không gian Oxyz cho các đường thẳng d1 d2 - . 12 1 -2 3 a. Chứng minh rằng hai đường thẳng đó chéo nhau và vuông góc với nhau. b. Viết phương trình đường d cắt cả hai đường thẳng d1 d2 đồng thời song song với đường thẳng Ắ x - 4 y - 7 z - 3 A __y_ __ . Câu 1 điểm . Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện z 2i z -1 i và z 2 1 là một số thuần ảo. B. Theo chương trình Nâng cao. Câu 2 điểm .2 .2 x 1. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho elip E y- 1 và đường thăng d 3x 4 y _ 12 0. Chứng 16 9 minh rằng đường thăng d cắt elip E tại hai điểm A B phân biệt. Tìm điểm C e E sao cho ỐABC có diện tích bằng 6. 2. Trong không gian Oxyz cho các đường thăng d1 x y 2 z 4 .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.