tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 21

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 21', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN CHUNG 7 điểm . Dành cho tất cả các thí sinh. Câu I 2 điểm . Cho hàm số y - 1 x m 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 1 khi m 1. 2. Tìm các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng d y x 2 cắt đồ thị hàm số 1 tại hai điểm A và B sao cho AB 2V2 . Câu II 2 điểm 1. Giải phương trình lượng I ĩ I I n I Ịg I . X I I . 2ĩ giác 4sin I x I .sin I -x I x I .cos I x - 1 2. I 3 J . 3 l 3 . 3 1 y2 x x - 2 y 5x 2. Giải hệ phương trình S 1 y 2 x - 2 y - 2 2 x TTT .Ẵ X _ ĩ .cos3 x cosx sinx. Câu III 1 điểm . Tính tích phân sau I I x ----- ----------- dx 0 1 cos2x Câu IV 1 điểm . Cho hình thoi ABCD cạnh a góc BAD 600. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD SG ABCD và SG . Gọi M là trung điểm CD. 1. Tính thể tích khối chóp theo a. 2. Tính khoảng cách giữa các đường thẳng AB và SM theo a. Câu V 1 điểm . Cho các số thực dương x y z thỏa mãn x y z 3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 4 x 4 y 4z y 2ự1 8y3 4x - 2 z 2s 1 8z3 4y - 2 x 2sl1 8x3 4z - 2 PHẦN RIÊNG 3 điểm . Thí sinh chỉ làm một trong hai phần A hoặc B. A. Theo chương trình Chuẩn Câu 2 điểm 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có phương trình cạnh AB x - 2y -1 0 đường chéo BD x - 7y 14 0 và đường chéo AC đi qua điểm E 2 1 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật. . 4. . i x y 1 z x -1 y 1 z - 4 2. Trong không gian Oxyz cho các đường thẳng d1 d2 - . 12 1 -2 3 a. Chứng minh rằng hai đường thẳng đó chéo nhau và vuông góc với nhau. b. Viết phương trình đường d cắt cả hai đường thẳng d1 d2 đồng thời song song với đường thẳng Ắ x - 4 y - 7 z - 3 A __y_ __ . Câu 1 điểm . Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện z 2i z -1 i và z 2 1 là một số thuần ảo. B. Theo chương trình Nâng cao. Câu 2 điểm .2 .2 x 1. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho elip E y- 1 và đường thăng d 3x 4 y _ 12 0. Chứng 16 9 minh rằng đường thăng d cắt elip E tại hai điểm A B phân biệt. Tìm điểm C e E sao cho ỐABC có diện tích bằng 6. 2. Trong không gian Oxyz cho các đường thăng d1 x y 2 z 4 .