tailieunhanh - Ebook Đánh giá tiềm năng sản suất đất lâm nghiệp Việt Nam: Phần 1 – Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bích (chủ biên)

Phần 1 cuốn sách "Đánh giá tiềm năng sản suất đất lâm nghiệp Việt Nam" trình bày các nội dung: Cơ sở khoa học đánh giá tiềm năng sản xuất đất vùng đồi núi, tiềm năng sản suất đất làm lâm nghiệp vùng đồi núi. nội dung chi tiết.   | Đỗ ĐÌNH SÂM - NGUYỄN NGỌC BÌNH Chủ biên JJIKs x Đỗ ĐÌNH SÂM - NGUYỄN NGỌC BÌNH Chủ biên ĐÁNH GIÁ TIỀM NÂNG SẢN XUẤT ĐỐT LÂM NGHIỆP VIỆT NRM NHẰ XUẤT BẢN THỐNG KÊ Hà Nội - 2001 Lời nói đầu Đất vừa là tư liệu sản xuất vừa là môi trường quan trọng để rừng sinh trưởng và phát triền. Những nghiên cứu về đất nói chung và đất lâm nghiệp nói riêng đả đạt nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực Phân loại đất phân hạng đất đặc điểm lý hoá tính đất sinh học đất biến đổi môi trường đất dưới tác động tự nhiên và hoạt động của con người. Ngoài các nghiên cứu cơ bản về đất các nghiên cứu ứng dụng cũng được tiến hành ồ nhiều cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực đất lâm nghiệp chủ yếu là ở Viện Khoa học Lâm Nghiệp. Các nghiên cứu ứng dụng chủ yếu là Đánh giá đất đai phân hạng đất cây trồng. Tuy nhiên nhìn chung các nghiên cứu chưa được hệ thống và tiên hành trong phạm vi hẹp. Trong những năm 1990 1995 với Chương trinh khoa học công nghệ cấp nhà nước Khôi phục rứng và phát triển lâm nghiệp mã sốKN-03 do Viện Khoa học Lâm nghiệp chủ trì chúng tôi được giao thực hiện Đề tài Đánh giá tiềm năng sẩn xuất đất lâm nghiệp và hoàn thiện phương pháp điều tra lập địa . Việc đánh giá đất lâm nghiệp được tiến hành trong phạm vi toàn quốc trên 8 vùng kinh tế lâm nghiệp và trên 4 đôĩ tượng chinh Đất vùng đẩi núi đất cát biển đất ngập mặn sú vẹt đất chua phèn. Đề tài đã được sự phối hợp tham gia của nhiều cơ quan như Viện Nông hoá Thồ nhưỡng Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Hội khoa học Đất Việt Nam. Cuốn sách này được biên soạn dựa chả yểu vào các kết quả nghiên cứu của đề tài. Chủng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp có hiệu quả của các cơ quan phôi hợp và các nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện đặc biệt Tiến sỹ Ngô Đinh Quế Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Lê Văn Khoa Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Tiến sỹ Phạm Tiến Hoàng Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Cuốn sách do GS. TS Đỗ Đình Sâm và Kỹ sư Nguyễn Ngọc Bình Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ biền. Trong quá trình biền soạn chác chắn không tránh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.