tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 20

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 20', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | A. PHẦN CHUNG Câu 1 2điểm x 2 Cho hàm số y 1 C 1. 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số C Tìm trên đồ thị hàm số C những điểm M sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số C tại M cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 7 4. Câu 2 2điểm 1. Giải phương trình 4sin2 x - V3 cos2x 3-2 cos2 I - x 2 14 I 3 x2 2. Giải hệ phương trình x2 2 -1 1 y2-1 x .2 4x y 22 y 8 Inx . j dx x 1 x y e R Câu 3 1 điểm Tính tích phân I Câu 4 1 điểm Cho hình chóp SABC có tam giác ABC vuông tại C AC a AB 2a SA vuông góc với đáy góc giữa mặt phẳng SAB và mặt phẳng SBC bằng 600. Gọi H K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB và SC. Chứng minh rằng AK 1HK và tính thế tích khối chóp SABC. Câu 5 1 điểm Cho x y z là những số dương thoả mãn xyz 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức x y y z z x P 2---- -------2 I-2--- ------2 I-2-- -----7 .6 . .6 .6 .3_3 _6 6 .6 x6 I x3y3 I y6 y6 I y3z3 I z6 z6 I z3x3 I x6 B. PHẦN RIÊNG Phần dành cho ban cơ bản Câu 6a 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC với AB -Ự5 đỉnh C - 1 - 1 đường thẳng AB có phương trình x 2y - 3 0 và trọng tâm của tam giác ABC thuộc đường thẳng x y - 2 0. Xác định toạ độ các đỉnh A B của tam giác. 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz lập phương trình mặt phẳng P đi qua điểm M 1 2 3 và cắt 3 tia Ox Oy Oz lần lượt tại A B C sao cho thể tích khối tứ diện OABC nhỏ nhất. Câu 7b 1 điểm Giải phương trình 4 x x - x 8 0 Phần dành cho ban nâng cao Câu 6b 2 điểm 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng d 3x - 4y 5 0 và đường tròn C x2 y2 2 x - 6y 9 0. Tìm những điểm M thuộc C và N thuộc d sao cho MN có độ dài nhỏ nhất. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm M 1 2 3 . Viết phương trình mặt cầu tâm M và cắt mặt phẳng Oxy theo thiết diện là đường tròn C có chu vi bằng 8x . Câu 7b 1 điểm Một nhóm học sinh gồm 4 học sinh khối 12 3 học sinh khối 11 5 học sinh khối 10 xếp thành một hàng ngang. Tính xác suất để 4 học sinh khối 12 đứng cạnh nhau 3 học sinh khối 11 đứng cạnh nhau. .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.