tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 8 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 8: Thiết bị lưu trữ thứ cấp" cung cấp cho người học các kiến thức: Truy cập tuần tự và ngẫu nhiên, băng từ, đăng từ, đĩa quang, đĩa quang từ, thiết bị lưu trữ tập tin lớn, một số khái niệm liên quan. nội dung chi tiết. | Chương 8 THIẾT BỊ LƯU TRỮ THỨ CẤP Secondary Storage Devices Nội dung . Truy cập tuần tự và ngẫu nhiên . Băng từ . Đĩa từ . Đĩa quang . Đĩa quang từ . Thiết bị lưu trữ tập tin lớn . Một số khái niệm liên quan 2 Giới Thiêu Đặc điểm Dung lượng hạn chế Dữ liệu bị xóa khi tắt máy o J Secondary storage Devices Thiết bị từ tính Magnetic Device Thiết bị quang học Optical Devices These are direct access devices Thiết bị Điện-Quang học Magneto-optical Devices These are direct access devices Băng từ Magnetic Tape Đĩa từ Magnetic Disks Đĩa CD- Đĩa WORM ROM Floppy Disk Đĩa cứng Hard Disks Đĩa nén Zip Disk Đĩa Pack Đĩa Winchester Đĩa Magnetooptical Disk Các thiêt bị nhớ thứ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN