tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 19

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 19', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN A DÀNH CHO TÁT CẢ CÁC THI SINH . 7 0 điểm Câu I 2 0 điểm 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số y x3 - 3x2 2 2 Biện luận theo m số nghiệm của phương trình x - 2 x- 2 m lx-1l Câu II 2 0 điểm 1 Giải phương trình 2X2 cos 5 - x sin x 1 2 Giải hệ phương trình log Vx y 3 log8 G x - y 2 1 Ạ2 y- 1 -J x - y- 3 Câu III 1 0 điểm Tính tích phân 1 I J x3 ln 0 - 4- v 4-S V 4 x dx Câu IV 1 0 điểm Cho hình chóp có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a tam giác SAB cân tại S và thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng ABC .Hai mặt phẳng SCA và SCB hợp với nhau một góc bằng 600 .Tính thể tích của khối chóp theo a . Câu V 1 0 điểm Cho x y z là ba số thực thỏa mãn 2x 3y z giá trị nhỏ nhất của biểu thức 5 14 x 1 3y 16 Ị z 36 PHẦN B THÍ SINH CHỈ ĐƯỢC LÀM MOT TRONG HAI PHẦN PHẦN 1HOẢC PHẦN 2 PHẦN 1 Dành cho học sinh học theo chương trình chuẩn Câu 1. 1 0 điểm Trong mặt phẳng Oxy cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của cạnh BC phương trình đường thẳng DM x - y - 2 0 và C 3 -3 .Biết đỉnh A thuộc đường thẳng d 3x y - 2 0 xác định toạ độ các đỉnh A B D. 2. 1 0 điểm Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng P x y z -1 0 và hai điểm A 1 -3 0 B 5 -1 -2 .Tìm toạ độ điểm M trên mặt phẳng P sao cho MA - MB đạt giá trị lớn nhất. Câu 1 0 điểm Tìm số nguyên dương n thoả mãn đẳng thức C0 ịc 1C2 ẬC L 1 . cn n 2 n 3 n 4 n n 1 n 1023 10 PHẦN 2 Dành cho học sinh học chương trình nâng cao Câu 1. điểm Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12 tâm I là giao điểm của đường thẳng d1 x - y - 3 0 và d2 x y- 6 0. Trung điểm của một cạnh là giao điểm của d1 với trục Ox. Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật. 2. 1 0điểm Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz cho hai đường thẳng x. 22 -2t y 3 z t Viết phương trình mặt cầu có đường kính là đoạn vuông góc chung của d1 và d2 1 0 điểm Tính tổng x-2 y-1 z di 1 - 12 1 d2 V I2 C1. 22 C2 32 C 20102 C2010 2011 2011 2011 2011 20112 C 2011 2011 .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.