tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 5: Sự tính toán trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao dùng số nhị phân, các phép toán nhị phân. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. | Chương 5 SỰ TÍNH TOÁN TRONG MÁY TÍNH COMPUTER ARTHMETIC 1 Nội dung . Tại sao dùng số nhị phân . Các phép toán nhị phân 2 Tại sao dùng số nhị phân Các thiết bị điện và điện tử hoạt động theo chế độ mở 1 hoặc tắt 0 . Các mạch điện của máy tính được điều khiển bởi 2 kí số nhị phân 0 và 1 thay cho 10 kí số thập phân 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Các việc có thể được thực hiện trong hệ thập phân thì cũng có thể được thực hiện trong hệ nhị phân. Binary State Bulb OfT 0j Switch Circuit Pulse r 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN