tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 17

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối c địa lý 2013 - phần 1 - đề 17', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề 9 Câu 1 2đ Đô thị hoá là một quá trình kinh tế xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc phát triển kinh tế xã hội nước ta. Anh chị hãy a Phân tích những ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá ở nước ta đến việc phát triển kinh tế xã hội. b Hãy kể tên 5 thành phố trực thuộc trung ương và 2 đô thị đặc biệt ở nước ta. Câu 2 3đ Điện lực là 1 trong những ngành công nghiệp quan trọng của nước ta. Anh chị hãy a Phân tích các thế mạnh để phát triển ngành công nghiệp điện lực b Xác định tên công suất địa điểm xây dựng tỉnh thành phố của 5 nhà máy thuỷ điện lớn của nước ta đã đi vào hoạt động. Câu 3 3đ Cho bảng số liệu sau đây CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 - 2005 Khu vực kinh tế 1990 1991 1995 1999 2000 2003 2005 Nông lâm ngư nghiệp 73 1 72 7 71 2 68 9 65 1 60 2 57 3 Công nghiệp xây dựng 11 1 11 2 11 4 11 9 13 1 16 4 18 2 Dịch vụ 15 8 16 1 17 4 19 2 21 8 23 4 24 5 Tổng cộng 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Anh chị hãy a Vẽ biểu đồ thể hiện rõ nhất sự chuyển dịch cơ cấu lao động nước ta phân theo khu vực kinh tế trong giai đoạn 1990 - 2005. b Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy rút ra những nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu lao động ở nước ta theo khu vực kinh tế và giải thích. Câu 4 2đ Du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta. Anh chị hãy a Nêu ý nghĩa của việc phát triển ngành du lịch ở nước ta b Nêu các trung tâm du lịch quốc gia và các tài nguyên du lịch chính của các trung tâm này. Đáp án đề 9 Câu 1 Đô thị hoá là một quá trình kinh tế xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc phát triển kinh tế xã hội nước ta. a Anh hưởng của quá trình đô thị hoá ở nước ta đến việc phát triển kinh tế xã hội - Những ảnh hưởng tích cực Đô thị hoá có tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta. Các đô thị có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương các vùng trong nước. Năm 2005 khu vực đô thị đóng góp 70 4 GDP cả nước 84 GDP công nghiệp - xây dựng 87 GDP dịch vụ và 80 ngân sách Nhà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.