tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 15

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối c địa lý 2013 - phần 1 - đề 15', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề 8. Câu 1 2 đ Ở nước ta việc làm đã và đang trở thành vấn đề được cả nước quan tâm. Anh chị hãy trình bày a Đặc điểm về nguồn lao động nước ta. b Vấn đề việc làm và phương hướng giải quyết việc làm của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Câu 2 3 đ Anh chị hãy a Chứng minh công nghiệp nước ta có sự phân hoá về mặt lãnh thổ. giải thích tại sao lại có sự phân hoá đó. b Nêu tên các tỉnh thành phố thuộc ba vùng kinh tế trọng điểm của nước ta. Câu 3 3 đ a Vẽ lược đồ Vn b Điền trên lược đồ các trung tâm công nghiệp chính của nước ta. Câu 4 2 đ Hãy giải thích tại sao Đông Nam Bộ có nền kinh tế phát triển nhất so với các vùng khác trong cả nước. Đáp án. Câu 1 a. Đặc điểm nguồn lao động nước ta - Lực lượng nguồn lao động nước ta rất dồi dào Năm 1998 là 37 4 triệu người hàng năm được bổ sung khoảng 1 1 triệu lao động - Người lao động Việt Nam cần cù khéo tay có khả năng tiếp thu nhanh khoa học kĩ thuật. Chất lượng nguồn lao động ngày càng tăng. Tuy nhiên số lao động có tay nghề cao còn ít tác phong công nghiệp và kỉ luật lao động chưa cao - Nguồn lao động phân bố chưa hợp lí giữa các vùng lãnh thổ và các khu vực sản xuất lao động tập trung nhiều ở các đồng bằng duyên hải . miền núi và trung du thiếu lao động. Lao động trong khu vực I vẫn chiếm tỉ lệ cao. b. Vấn đề việc làm và hướng giải quyết Vấn đề việc làm - Tình trạng thiếu việc làm ở nôn thôn và thất nghiệp ở thành thị đặc biệt là ở các thành phố lớn đang là vấn đề KT - XH lớn của nước ta hiện nay. - Tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp khác nhau giữa các vùng cao nhất là Đông bằng sông Hồng sau là Bắc Trung Bộ . Hướng giải quyết - Phân bố lại dân cư và nguồn lao động trên phạm vi cả nước - Đẩy mạnh kế hoạch hoá gia đình và đa dạng hoá các hoạt động kinh tế nông thôn - Phát triển các hoạt động công nghiệp và dịch vụ đặc biệt là các ngành cần nhiều lao động - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động Câu 2 3đ a. CN nước ta có sự phân hoá về mặt lãnh thổ a1. Sự phân hoá Hoạt động CN tập trung chủ yếu ở một số khu vực - ĐBSH và vùng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.