tailieunhanh - Báo cáo "Phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Việt Nam: vấn đề và giải pháp "

Phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Việt Nam: vấn đề và giải pháp | THÔNG TIN u u PHÁT TRIỂN CẰY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM ở VIỆT NAM VẤN ĐÊ VÀ GIẢI PHÁP Nguyễn Sinh Cúc Việt Nam có thế mạnh về cây công nghiệp lâu năm do đất đai khí hậu và hệ sinh thái cây trồng rất đa dạng lực lượng lao động dồi dào. Chè cà phê cao su điều tiêu dừa là những câý công nghiệp lâu năm có sản phẩm chủ yếu làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biêh và xuất khẩu. Phát triển cây công nghiệp lâu năm là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta xuyến suốt trong các thời kỳ nhất là trong những năm đổi mởi và đã đạt được những kết quả nhất định. Nhận diện rõ những thế mạnh tồn tại khó khăn và thách thức để từ đó đề ra các giải pháp phù hợp tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ phát triển cây công nghiệp lâu năm trong những năm tói là vấn đề hết sức bức thiết nhất là trong bốì cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 1. Thực trạng phát triển cây công nghiệp lâu nâm ở Việt nam hỉện nay O nước ta cây công nghiệp lậu năm có lịch sử phát triển hàng trăm năm nhưng được quan tâm và đầu tư nhiều nhất trong thòi kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Nãm 2007 diện tích cây công nghiệp lâu năm cả nước đạt 1797 nghìn ha tăng 321 nghìn ha tức 21 7 so với năm 2001 và tăng 894 nghìn ha tức 99 1 so với năm 1995. Tuy nhiên tốc độ tàng diện tích của từng loại cây này có khác nhau trong đó đáng chú ý là những cây công nghiệp lâu năm gắn với xuất khẩu có diện tích trồng tăng nhanh nhất nhất là cà phê cao su chè điều hồ tiêu. Riêng cây dừa dù có tiềm năng lớn nhưng sản xuất lại giảm sút liên tục tron những năm qua. Dưỗi đây là tình hình sản xuất cụ th từng cây công nghiệp lâu năm. Cây cà phê đã được trồng ở Việt Nam hàn trăm nặm nay nhưng phát triển nhanh VC quy mô lớn bắt đầu trong thời kỳ đổi- mói Nếu năm 1976 tổng diện tích cà phê cả nưổ mổi chỉ có 19 nghìn ha vối sản lượng 6 .nghìn tấn thì năm 1995 chỉ tiêu tương ứng 1 114 1 nghìn ha 218 nghìn tấn- năm 2000 1 trên 477 nghìn ha và 802 nghìn tấn. Năn 2007 do giá cà phê thế giới tăng cao nên diệ tích cà phê lên tới 506 nghìn ha trong đó diệ tích thu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.