tailieunhanh - Bài giảng Dùng thuốc an toàn - Khoa học 5 - GV. N.T.Sỹ

Đây là những slide thiết kế bài giảng Dùng thuốc an toàn giúp học sinh nhận thức được sự cần thiết phải dùng thuốc an toàn như xác định khi nào nên dùng thuốc, nêu những điểm khi dùng thuốc và khi mua thuốc.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN