tailieunhanh - Bài giảng Dùng thuốc an toàn - Khoa học 5 - GV. N.T.Sỹ

Đây là những slide thiết kế bài giảng Dùng thuốc an toàn giúp học sinh nhận thức được sự cần thiết phải dùng thuốc an toàn như xác định khi nào nên dùng thuốc, nêu những điểm khi dùng thuốc và khi mua thuốc.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.