tailieunhanh - Đề thi thử Đại học môn Hóa 2013 - Đề 11

Đề thi thử Đại học môn Hóa 2013 giúp cho các bạn học sinh chuẩn bị ôn thi ĐH - CĐ tham khảo thêm về cách làm bài cũng như ôn tập các kiến thức để chuẩn bị kì thi sắp tới được tốt hơn. | ĐỀ 11 - HOÁ - THI THỬ ĐH 2013 I - PHẦN DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Từ câu 1-40 1. Một dây sắt nối với một dây đồng ở một đầu đầu còn lại nhúng vào dung dịch muối ăn. Tại chỗ nối của hai dây kim loại xảy ra hiện tượng gì A. Electron di chuyển tử Fe sang Cu. B. Ion Fe2 thu thêm 2e để tạo ra Fe C. Ion Cu2 thu thêm 2e để tạo ra Cu D. Electron di chuyển từ Cu sang Fe 2. Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0 2 mol CuSO4 và 0 12 mol NaCl với điện cực trơ trong thời gian 4 giờ và I 1 34A. Khối lượng lim loại thu được ở catot và khối lượng khí thoát ra ở anot đktc lần lượt là A. 6 4 gam Cu và 13 44 l khí B. 6 4 gam Cu và 1 792 l khí C. 3 2 gam Cu và 1 344 l khí A. 3 2 gam Cu và 1 792 l khí 3. Chia hỗn hợp hai andehit no đơn chức thành hai phần bằng nhau - Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất thu được 0 54 gam nước. - Phần thứ hai cộng H2 Ni t0 thu được hỗn hợp X gồm 2 ancol no và andehit dư Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thì thể tích khí CO2 đktc thu được là A. 1 68 lit B. 0 112 lit C. 0 672 lit D. 2 24 lit 4. Nhận định nào sau đây không đúng A. Giá trị Ka của một axit phụ thuọc vào nồng độ axit B. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào bản chất axit trị Ka của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ D. Giá trị Ka của một axit càng lớn thì lực axit càng mạnh 5. Hợp kim Cu-Zn 45 Zn có tính cứng bền hơn Cu dùng để chế tạo các chi tiết máy chế tạo thiết bị dùng trong đóng tàu biển gọi là A. ĐỒng thau B. Đồng bạch C. Vàng 9 cara D. Đồng thanh 6. Để tác dụng hết với 100g lipit có chỉ số axit bằng 7 phải dùng 17 92 gam KOH. Tính khối lượng xà phòng thu được. A. 100 745 gam B. 108 625 gam C. 109 813 gam D. 98 25 gam 7. Khi điều chế etylen từ ancol etylic và H2SO4 đặc ở khoảng 1700 C thì khí etylen thu được thường có lẫn CO2 SO2 hơi nước. Để loại bỏ các chất trên cần dùng cách nào sau đây A. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư và bình chứa H2SO4 đặc dư B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch KMnO4 dư và bình chứa Ca OH 2 dư C. Dẫn hỗn hợp khí lần lượt qua dung dịch brom dư NáOH dư .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.