tailieunhanh - Phong thủy những điều cần tránh

Ứng dụng Phong thuỷ vào cuộc sống để có một không gian hài hoà, một môi trường tươi sáng và hướng tới một cuộc sống bình an các bạn cũng nên quan tâm tới những cái "KHÔNG" trong Phong thuỷ. Không được thờ Quan Âm và Quan Đế (Quan Vân Trường) cùng một nơi hay đối diện nhau. Không được đặt bàn thờ gia tiên cao hơn bàn thờ Thần, Tiên. Nên đặt bên dưới. | g Ứng dụng Phong thuỷ vào cuộc sống để có một không gian hài hoà một môi trường tươi sáng và hướng tới một cuộc sống bình an các bạn cũng nên quan tâm tới những cái KHÔNG trong Phong thuỷ. Không được thờ Quan Âm và Quan Đế Quan Vân Trường cùng một nơi hay đối diện nhau. Không được đặt bàn thờ gia tiên cao hơn bàn thờ Thần Tiên. Nên đặt bên dưới. Phong thủy Đông Phương Không nên chọn loại bàn ăn có hình tam giác và nhiếu góc cạnh và tránh bày chiếu thẳng với cửa ra vào. Không được kê bể cá cảnh đối diện với bếp nấu vì sẽ gây xung khắc Thuỷ bể cá và Hoả bếp nấu . Không được kê bể cá cảnh dưới tượng thần tài tam đa như vậy sẽ làm tổn hao tài lộc vì phạm câu Chính Thần Hạ Thuỷ . Không để đầu giường bị nắng chiếu vào trong phong thuỷ đầu giường bị nguồn sáng mạnh chiếu vào gọi là Hung quang . Sẽ gây cho bạn hay cáu kỉnh nóng nảy các nguồn sáng mạnh khác chiếu vào đầu giường sẽ ảnh hưởng không tốt tới số đào hoa của bạn. Không để đầu giường hướng vào gương lớn sẽ ảnh hưởng sức khỏe và tình cảm vợ chồng còn ảnh hưởng tới cả tài vận và đường con cái. Không để đầu giường hướng thẳng ra toa lét bạn đã phạm phải Hung vi . Do toa lét luôn tỏa ra mùi xú uế và tiếng nước dội rửa làm bạn khó ngủ và làm thần kinh bạn luôn căng thẳng. Không để đầu giường nằm dưới xà dầm trong phong thủy gọi là hung hình . Dầm ngang nằm bất kỳ bên trên nơi nào của giường đều ảnh hưởng tới sức khỏe của bộ phận đó. .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.