tailieunhanh - luận văn: THIẾT KẾ THÁP ĐỆM DÙNG ĐỂ HẤP THU KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC

Hiện nay , do sự phát triển của các ngành công nghiệp tạo ra các sản phẩm phục vụ con người , đồng thời cũng tạo ra một lượng chất thải vô cùng lớn làm phá vỡ cân bằng sinh thái gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng . Trong các loại ô nhiễm , ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến con người , động vật , thực vật và các công trình xây dựng . Sức khỏe và tuổi thọ con người phụ thuộc rất nhiều vào độ trong sạch của môi trường . | ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD CAO THỊ NHUNG Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách Khoa Khoa Công nghệ Hóa học Dầu khí BÔ MÔN MÁY Thiết bị ĐỒ ÁN MÔN HỌC Quá Trình Thiết bị THIẾT KẾ THÁP ĐỆM DÙNG ĐỂ HẤP THU KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC GVHD Cao Thị Nhung SVTH Nguyễn Duy Nghĩa MSSV 69901406 Lớp 99HPo02 Nghành polymer Năm học 2002-2003 MỤC LỤC ---oOo--- LỜI NÓI ĐẦU Chương I . MỞ ĐẦU Phần A . TỔNG QUAN VỀ KHÍ SO2 SVTH Nguyễn Duy Nghĩa 1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD CAO THỊ NHUNG . Tính chất hóa lý của SO2 . Tác hại của SO2 . Các nguồn tạo ra SO2 . Các phương pháp xử lý SO2 Phần B . QUI TRÌNH CôNg nghệ . Chọn qui trình công nghệ xử lý khí SO2 . Thuyết minh qui trình công nghệ Chương II . TÍNH tOáN CôNg nghệ . Các thông số ban đầu . Tính cân bằng vật chất . Cân bằng năng lượng . Tính kích thước tháp hấp thu . Tính trở lực lớp đệm Chương III . TÍNH TOÁN CƠ KHÍ . Tính chiều dày thân tháp . Tính chiều dày đáy nắp tháp . Tính ống dẫn lỏng ống dẫn khí . Tính bích ghép thân tháp . Tính bích nối đường ống dẫn lỏng và ống dẫn khí . Tính lưới đỡ đệm và đĩa phân phối lỏng . Tính chân đỡ và tai treo Chương IV . TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHỤ . Tính bồn cao vị . Tính công suất bơm . Tính công suất quạt Chương V . TÍNH KINH Tế TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH Nguyễn Duy Nghĩa 2 ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD CAO THỊ NHUNG LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay do sự phát triển của các ngành công nghiệp tạo ra các sản phẩm phục vụ con người đồng thời cũng tạo ra một lượng chất thải vô cùng lớn làm phá vỡ cân bằng sinh thái gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng . Trong các loại ô nhiễm ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến con người động vật thực vật và các công trình xây dựng . Sức khỏe và tuổi thọ con người phụ thuộc rất nhiều vào độ trong sạch của môi trường . Vì vậy trong những năm gần đây ô nhiễm không khí từ các nghành sản xuất công nghiệp ở nước ta đang là vấn đề quan tâm không chỉ của nhà nước mà còn là của toàn xã hội bởi mức độ nguy hại của nó đã lên đến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.