tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 16

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối c địa lý 2013 - phần 1 - đề 16', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG Đợt 1- năm 2013 Môn thi Địa lí - Khối C CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Câu I. 1 Giải thích nguyên nhân ngập lụt ở đồng bằng Sông Hồng. 1 0 đ 2 0 đ - Do diện mưa bão rộng lũ tập trung trong các hệ thống sông lớn. 0 25 - Địa hình mặt đất thấp. 0 25 - Xung quanh có đê sông đê biển bao bọc. 0 25 - Nguyên nhân khác mức độ đô thị hoá cao triều cường. 0 25 2 Trình bày tác động tích cực của đô thi hoá tới sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta. 1 0 đ - Đô thị hoá có tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 0 25 nước ta. - Ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương các vùng trong nước dẫn chứng . 0 25 - Các thành phố thị xã là thị trường tiêu thụ lớn là nơi sử dụng đông đảo lực lượng lao động có chuyên môn kỉ thuật cao cơ sở vật chất - kĩ thuật hiện đại có sức hút đối với đầu tư trong và ngoài nước tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế. 0 25 - Các đô thị có khả năng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động. 0 25 Câu II. 1 Phân tích những xu hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp 1 5 đ 3 0 đ nước ta trong thời gian tới. Xu hướng nào quan trọng nhất. Giải thích tại sao Xu hướng - Xây dựng một cơ cấu ngành tương đối linh hoạt thích nghi với cơ chế thị 0 25 trường phù hợp với tình hình thực tế của đất nước cũng như của thế giới. - Đẩy mạnh các ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tập trung phát triển công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí đưa công nghiệp điện lực đi trước một bước các ngành 0 25 công nghiệp khác điều chỉnh theo nhu cầu thị trường. - Đầu tư theo chiều sâu đổi mới trang thiết bị và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. 0 25 Xu hướng quan trọng nhất Xây dựng một cơ cấu ngành tương đối linh hoạt thích nghi với cơ chế thị trường phù hợp với tình hình thực tế của đất nước cũng như của thế giới. 0 25 Giải thích - Sự tồn tại và phát triển các ngành công nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó thị trường .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.