tailieunhanh - Đề kiểm tra định kì HK2 Sinh 6 (2011-2012)

Tham khảo 4 đề kiểm tra định kì học kỳ 2 Sinh 6 (2011-2012) dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, với đề kiểm tra này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất. | PHÒNG GD ĐT TP HUẾ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - NĂM HỌC 2011 - 2012 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI Môn Sinh học - LỚP 6 Thời gian làm bài 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Ma trân đề kiểm tra 45 phút môn Sinh hoc Lớp 6-Giữa HKII HSTbình-Khá Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng số 1ChươngVI tt Hoa và sinh sản hữu tính - Thụ tinh kết hạt và tạo quả. Nêu được quá trình thụ tinh kết hạt và tạo quả. 1 câu điểm 2. Chương VII Qủa và hạt - Hạt và các bộ phận của hạt. Nêu được các bộ phận của hạt. Giải thích cơ sở của một số biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt. 2 câu điểm 3. Tổng kết về cây có hoa. - cây là một thể thống nhất. Trình bày được Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa. 1 câu điểm 4Chương VIII Các nhóm thực vật - Rêu Cây rêu - Quyết Cây dương xỉ Mô tả được Rêu là thực vật đã có rễ thân lá nhưng cấu tạo đơn giản. So sánh Rêu với Dương xỉ. 2 câu 3. điểm Tổng số 3 câu điểm 1 câu điểm 1 câu điểm 1 câu 2 điểm 6 câu 10 điểm Chú thích a Đề được thiết kế với tỉ lệ 47 5 nhận biết 17 5 thông hiểu 15 vận dụng 1 20 vận dụng 2 tất cả các câu đều tự luận TL . b Cấu trúc bài 6 câu. c Cấu trúc câu hỏi 6 PHÒNG GD ĐT TP HUẾ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - NĂM HỌC 2011 - 2012 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI Môn Sinh học - LỚP 6 Thời gian làm bài 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA 1 TIẾT GIỮA HK II Môn Sinh hoc - Lớp 6 Thời gian làm bài 45 phút Câu 1 điểm - Nêu sự thụ tinh kết hạt và tạo quả. Câu 2 điểm - Nêu các bộ phận của hạt. Câu 3 2 điểm - Giải thích cơ sơ khoa học của một số biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt. Câu 4 điểm - Trình bày sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở Cây có hoa. Mỗi ý hãy nêu một ví dụ giải thích. Câu 5 điểm - Mô tả đặc điểm cấu tạo của cây rêu. Câu 6 điểm - So sánh Rêu với Dương xỉ. PHÒNG GD ĐT TP HUẾ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - NĂM HỌC 2011 - 2012 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI Môn Sinh học - LỚP 6 Thời gian làm bài 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM Câu Nội dung Điểm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.