tailieunhanh - luận văn: THIẾT KẾ THIẾT BỊ CÔ ĐẶC MỘT NỒI GIÁN ĐOẠN DUNG DỊCH NaCl

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thiết kế thiết bị cô đặc một nồi gián đoạn dung dịch nacl', luận văn - báo cáo, công nghệ - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đồ án môn học Máy và Thiết bị GVHD Trần Văn Nghệ Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách Khoa Khoa Công nghệ Hoá học BỘ MÔN MÁY thiết bị Oá Q ềo TP ĐÒ ÁN MÔN HỌC Quá Trình Thiết Bị MSMH 603146 THIẾT KẾ THIẾT BỊ CÔ ĐẶC MỘT NÒI GIÁN ĐOẠN DUNG DịCh NaCl GVHD Thầy Trần Văn Nghệ SVTH Nguyễn Đức Ninh MSSV 60301992 Lớp HC03TP Năm học 2005-2006 trang 1 Đồ án môn học Máy và Thiết bị GVHD Trần Văn Nghệ MUC LUC Lời nói đầu 2 Chương I Giới thiệu tổng quan vụ của đồ án 3 II. Tính chất nguyên liệu và sản phẩm III. Cô đặc 4 IV. Quy trình công nghệ 3 5 Chương II Thiết kế thiết bị chính bằng vật chất và năng lượng 8 I. Cân bằng vật chất 8 II. Cân bằng năng lượng 9 B. Tính thiết kế thiết bị chính số truyền nhiệt 14 II. Bề mặt truyền nhiệt và thời gian cô đặc III. Buồng đốt và đáy 21 23 IV. Buồng bốc và nắp 24 C. Tính cơ khí cho thiết bị chính 27 I. Buồng đốt 27 II. Buồng bốc 28 trang 2 Đồ án môn học Máy và Thiết bị GVHD Trần Văn Nghệ III. Đáy 30 IV. Nắp 32 V. Tính cách nhiệt cho thân 32 VI. Mối ghép bích 33 VII. Vỉ ống 34 VIII. Khối lượng và tai treo 35 IX. Các ống dẫn cửa 37 Chương III Tính chi tiết thiết bị phụ I. Thiết bị ngưng tụ Baromet 39 II. Bơm 44 Chương IV Tính giá thành thiết bị 49 Kết luận 51 Tài liệu tham khảo 52 T A s 4-Ầ Lời nói đâu Ngày nay công nghiệp sản xuất hóa chất là một ngành công nghiệp quan trọng ảnh hưởng đến nhiều ngành khác. Một trong những sản phẩm được quan tâm sản xuất khá nhiều là trang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.