tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 17

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 17', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm 2 x 1 Câu I 2 điểm Cho hàm số y 1 có đồ thị C . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số . 2. Với điểm M bất kỳ thuộc đồ thị C tiếp tuyến tại M cắt 2 tiệm cận tại Avà B. Gọi I là giao điểm hai tiệm cận . Tìm vị trí của M để chu vi tam giác IAB đạt giá trị nhỏ nhất. Câu II 2 điểm 1. Giải phương trình 3sin 2x - 2sin x 2 sin 2 x x - 4 x2 y2 - 6y 9 0 X2y x2 2y- 22 0 n m z X . 2 sin2 x . 3 Câu III 1 điểm Tính tích phân sau I J 6s x. dx 0 Câu IV 1 điểm Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh bên bằng a mặt bên hợp với đáy góc a . Tìm a để thể tích của khối chóp đạt giá trị lớn nhất. Câu V 1 điểm Cho x y z là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A x y z ỉ 4 y z x 1 2. Giải hệ phương trình 2 P 34 x3 y3 34 x3 z3 34 z3 x3 2 II. PHẦN RIÊNG 3 điểm A. Theo chương trình chuẩn Câu 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có tâm I 1 0 . Đường thẳng chứa cạnh AB có phương trình x - 2y 2 0 AB 2AD. Tìm toạ độ các đỉnh A B C D biết đỉnh A có hoành độ âm . 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho 2 đường thẳng d1 và d2 có phương trình d x-1 ỵg ỉ-2 d y-1 ỉ-3. 1 2 3 1 2 6 9 3 Lập phương trình mặt phẳng P chứa d 1 và d2 . Câu 1 điểm Tìm m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt 10 x2 8x 4 m 2 x 1 .v x2 1 3 B. Theo chương trình nâng cao Câu 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình vuông ABCD biết M 2 1 N 4 -2 P 2 0 Q 1 2 lần lượt thuộc cạnh AB BC CD AD. Hãy lập phương trình các cạnh của hình vuông. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho 2 đường thẳng A và A có phương trình x 3 i I A Jy -1 i2t z 4 x -2 2 t A Jy 2 t z 2 4t Viết phương trình đường vuông góc chung của A và A . Câu 1 điểm Giải và biện luận phương trình mx 1. m2x 2mx 2 x3 - 3x2 4x- 2 4

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    229    0    01-03-2024
31    218    0    01-03-2024
7    157    0    01-03-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.