tailieunhanh - Kinh nghiệm mua hàng

Nhân viên tiếp thị: - Hàng của con có 3 loại: Cao - trung - bình dân; bác dùng sản phẩm nào ạ? - Thứ bình dân đi chú ơi! - Bác rất biết tiết kiệm ạ, chọn thứ hợp túi tiền - Không phải tui không đủ tiền mua thứ cao cấp mà vì mua hàng bình dân để nếu có bị mấy chú lừa gạt hàng dỏm thì tui sẽ bị lừa ít thôi! Thẩm quyền là gì? - Thưa cán bộ, sao đơn của tôi ông không giải quyết mà lại ghi là “kính chuyển lên cấp trên”? - Thì với việc của. | Kinh nghiệm mua hàng Nhân viên tiếp thị - Hàng của con có 3 loại Cao - trung - bình dân bác dùng sản phẩm nào ạ - Thứ bình dân đi chú ơi - Bác rất biết tiết kiệm ạ chọn thứ hợp túi tiền. - Không phải tui không đủ tiền mua thứ cao cấp mà vì mua hàng bình dân để nếu có bị mấy chú lừa gạt hàng dỏm thì tui sẽ bị lừa ít thôi Thẩm quyền là gì - Thưa cán bộ sao đơn của tôi ông không giải quyết mà lại ghi là kính chuyển lên cấp trên - Thì với việc của ông tôi không có đủ thẩm quyền để giải quyết nên mới gửi đơn của ông lên cấp trên để các đồng chí lãnh đạo cấp trên xem xét. - Vậy xin hỏi thẩm quyền giải quyết của ông là gì - Là xem qua đơn từ rồi ghi kính chuyển lên cấp trên . Nghệ thuật sắp đặt Một ông đề nghị với bạn - Tui thấy ông nên thay quách cái bóp cũ đi gì mà giấy tờ tiền bạc để lung tung như đống bùi nhùi. - Nghệ thuật sắp đặt của tui đấy. - Hả - Để như thế bả đâu biết đường lấy hết tiền của tui .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.