tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 2: Cấu trúc máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức về: Thiết bị nhập, thiết bị xuất, thiết bị lưu trữ, bộ xử lý trung tâm, phần mềm máy tính. nội dung chi tiết. | CHƯƠNG 2 CẤU TRÚC MÁY TÍNH Basic Computer Organization NỘI DUNG Thiết bị nhập 1 Thiết bị xuất 2 Thiết bị lưu trữ 3 Bộ xử lý trung tâm 4 Phần mềm máy tính 5 Câu hỏi và Bài tập 6 TỔ CHỨC PHẦN CỨNG CỦA MÁY TÍNH: Dựa vào chức năng, người ta chia phần cứng máy tính thành 4 khối: Thiết bị Nhập – input. Thiết bị Xử Lý – processing. Thiết bị Xuất – output. Thiết bị lưu trữ – storage. PHẦN MỀM TRÊN MÁY TÍNH: Gồm 3 nhóm phần mềm sau: Phần mềm Hệ thống BIOS Phần Mền Hệ Điều Hành Phần Mềm Ứng Dụng Cấu trúc cơ bản của máy tính Cấu trúc cơ bản của máy tính Điều khiển các chỉ thị và dữ liệu Chương trình và dữ liệu Xuất Nhập Bộ nhớ phụ Bộ nhớ chính Khối điều khiển Khối tính toán số học Thông tin (Kết quả) Bộ xử lý trung tâm (CPU) Kiểm soát sự thực thi của khối điều khiển Thiết Bị Nhập (Input device) Dùng để nhập dữ liệu vào máy tính hay ra lệnh cho máy tính làm việc. Bao gồm các thiết bị nhập liệu (input device) như: Bàn phím (Keyboard, thiết bị nhập chuẩn): Thiết bị chỉ điểm - Pointing Device : Chuột (mouse) Màn hình cảm ứng Thiết bị đọc Thiết bị đọc đánh dấu quang học - Optical-mark readder Thiết bị đọc mã vạch - Barcode reader Thiết bị đọc chữ in từ tính - magnetic-ink character reader Cây đũa thần - wand reader Cây viết máy tính - pen-based computer Các thiết bị số hóa thế giới thực Máy quét (scanner). Máy ảnh số – digital camera Máy quay phim số – digital video camera Thiết bị cảm ứng Thiết Bị Nhập (Input device) Thiết Bị Nhập (Input device) Thiết Bị Xuất (Output device) Đưa thông tin hay kết quả tính toán từ máy tính ra ngoài. Bao gồm các thiết bị xuất dữ liệu (output device) như: Màn hình (Screen hay Monitor, thiết bị xuất chuẩn) Máy in (Printer) Máy chiếu (Projector) Disk drive (Cũng có thể là thiết bị nhập) Modem (Cũng có thể là thiết bị nhập) Binary code Monitor Printer Human Thiết Bị Xuất (Output device) Máy In – printer. Cho phép xuất văn bản, hồ sơ, báo biểu ra giấy. Máy in có thể in trong cả hai chế độ văn bản và đồ họa. Máy in cho phép chúng ta in với nhiều kiểu | CHƯƠNG 2 CẤU TRÚC MÁY TÍNH Basic Computer Organization NỘI DUNG Thiết bị nhập 1 Thiết bị xuất 2 Thiết bị lưu trữ 3 Bộ xử lý trung tâm 4 Phần mềm máy tính 5 Câu hỏi và Bài tập 6 TỔ CHỨC PHẦN CỨNG CỦA MÁY TÍNH: Dựa vào chức năng, người ta chia phần cứng máy tính thành 4 khối: Thiết bị Nhập – input. Thiết bị Xử Lý – processing. Thiết bị Xuất – output. Thiết bị lưu trữ – storage. PHẦN MỀM TRÊN MÁY TÍNH: Gồm 3 nhóm phần mềm sau: Phần mềm Hệ thống BIOS Phần Mền Hệ Điều Hành Phần Mềm Ứng Dụng Cấu trúc cơ bản của máy tính Cấu trúc cơ bản của máy tính Điều khiển các chỉ thị và dữ liệu Chương trình và dữ liệu Xuất Nhập Bộ nhớ phụ Bộ nhớ chính Khối điều khiển Khối tính toán số học Thông tin (Kết quả) Bộ xử lý trung tâm (CPU) Kiểm soát sự thực thi của khối điều khiển Thiết Bị Nhập (Input device) Dùng để nhập dữ liệu vào máy tính hay ra lệnh cho máy tính làm việc. Bao gồm các thiết bị nhập liệu (input device) như: Bàn phím (Keyboard, thiết bị nhập chuẩn): Thiết bị chỉ điểm - Pointing Device :

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.