tailieunhanh - Không rõ

Một nhân viên hỏi đồng nghiệp: - Anh vừa đi đâu về mà mặt mũi vẻ phởn phơ thế? - Đến chỗ bác sĩ chữa răng. - Sao, giờ thì cái răng hết đau rồi chứ hả? - Tôi cũng không rõ nữa. Nó hiện đang ở chỗ ông bác sĩ. Dễ thôi mà Người bệnh ngạc nhiên: Một người Odessa đi nhổ răng, và bác sĩ đòi ông ta trả công 100 rúp. - Sao, có một phút mà ông lấy những 100 rúp? Bác sĩ nhún vai: - Thôi được rồi. Lần sau tôi sẽ nhổ cái răng. | Không rõ Một nhân viên hỏi đồng nghiệp - Anh vừa đi đâu về mà mặt mũi vẻ phởn phơ thế - Đến chỗ bác sĩ chữa răng. - Sao giờ thì cái răng hết đau rồi chứ hả - Tôi cũng không rõ nữa. Nó hiện đang ở chỗ ông bác sĩ. Dễ thôi mà Người bệnh ngạc nhiên Một người Odessa đi nhổ răng và bác sĩ đòi ông ta trả công 100 rúp. - Sao có một phút mà ông lấy những 100 rúp Bác sĩ nhún vai - Thôi được rồi. Lần sau tôi sẽ nhổ cái răng khác của anh trong 10 phút vậy Bệnh nhân ngoan Bác sĩ than vãn với đồng nghiệp - Tôi khuyên một bệnh nhân viêm phổi cần mặc ấm khi ra phố. Thế là rời phòng mạch của tôi anh ta nẫng luôn cái áo panto của tôi Muốn chết có chết Bệnh nhân lo lắng hỏi bác sĩ - Ông cho tôi toa thuốc cần thiết đấy chứ Bởi tôi nghe nói có những bác sĩ chữa bệnh viêm phổi nhưng bệnh nhân của họ lại chết vì bệnh viêm dạ dày - Anh vô tư đi tôi kê đơn này cho anh luôn chuẩn xác. Nếu tôi muốn ai chết vì bệnh dạ dày thì người đó sẽ chết vì bệnh dạ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN