tailieunhanh - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học hai loài Sơn trà (Eriobotrya Lindl.) và một loài Cau chuột (Pinanga Blume) của Việt Nam

Mục tiêu của luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học của loài Sơn trà poilane (Eriobotrya poilanei), loài Sơn trà nhật bản (Eriobotrya japonica) và loài Cau chuột núi (Pinanga duperreana) để tìm kiếm các hợp chất có cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học lý thú nhằm khai thác tốt hơn nguồn tài nguyên thực vật này. | 1 I. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1. Đặt vấn đề Các hợp chất thiên nhiên đã và đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống đặc biệt là trong lĩnh vực y dược nhằm nâng cao sức khỏe phòng và chống các căn bệnh hiểm nghèo. Nhiều loại thảo dược các sản phẩm thiên nhiên được sử dụng trực tiếp làm thuốc chữa bệnh hoặc được dùng làm tiền chất cho tổng hợp hóa dược hoặc cấu trúc của chúng được sử dụng như các chất dẫn đường để tìm kiếm các dẫn xuất mới có hoạt tính cao phục vụ việc phát triển thuốc chữa bệnh. Sơn trà Eriobotrya Lindl. là một chi nhỏ thuộc họ Hoa hồng Rosaceae có xuất xứ từ Đông và Đông nam Châu Á. Kết quả nghiên cứu một vài loài Eriobotrya đã phát hiện ra nhiều hợp chất có cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học lý thú. Cau chuột Pinanga Blume là một chi thực vật quan trọng của họ Cau Arecaceae có nhiều loài đặc hữu của Việt Nam. Một số loài thuộc chi Pinanga được ứng dụng trong y học cổ truyền và cho đến nay hầu như chưa có công trình nào công bố về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các cây trong chi này. Những cơ sở khoa học và thực tiễn nêu trên đã định hướng cho chúng tôi chọn đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học hai loài Sơn trà Eriobotrya Lindl. và một loài Cau chuột Pinanga Blume của Việt Nam . 2. Mục tiêu của luận án Nghiên cứu thành phần hóa học của loài Sơn trà poilane Eriobotrya poilanei loài Sơn trà nhật bản Eriobotrya japonica và loài Cau chuột núi Pinanga duperreana để tìm kiếm các hợp chất có cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học lý thú nhằm khai thác tốt hơn nguồn tài nguyên thực vật này. 3. Nội dung nghiên cứu của luận án o Thu hái mẫu thực vật xác định tên khoa học và xử lý mẫu o Điều chế các cặn chiết từ các mẫu thực vật thu hái được 2 o Phân lập các hợp chất từ các cặn chiết o Xác định cấu trúc của các hợp chất phân lập được o Chuyển hóa hóa học hợp chất phân lập được có hàm lượng lớn o Thử hoạt tính sinh học của các chất phân lập và các dẫn xuất chuyển hóa. 4. Ý nghĩa khoa học của luận án Luận án .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.