tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Phần 1 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Phần 1: Giới thiệu máy tính" có cấu trúc gồm 6 phần cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản, đặc điểm của máy tính, lịch sử phát triển của máy tính, các thế hệ máy tính, câu hỏi và bài tập. nội dung chi tiết. | TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CNTT NHẬP MÔN TIN HỌC FOUNDATIONS OF COMPUTING Giáo viên: Trần Thị Kim Chi Phần 1: Giới Thiệu Máy Tính Các khái niệm cơ bản 1 Đặc điểm của máy tính 2 Lịch sử phát triển của máy tính 3 Các thế hệ máy tính 4 Câu hỏi và Bài tập 5 Dữ Liệu (Data): Data: Những biểu hiện của vật chất hay của tự nhiên được gọi là dữ liệu. Bản thân dữ liệu chưa có ý nghĩa, mà nó phải được tổ chức và sắp xếp lại thì mới mang một ý nghĩa trọn vẹn. Dữ liệu có thể được phát sinh, đuợc lưu trữ, được biến đổi, được tra cứu tìm kiếm và được chuyển tải từ nơi này đến người khác thông qua các phương tiện truyền thông tin. Ví dụ: Số 5 biểu diễn chữ số thập phân là 5, La mã là V Dữ liệu có cấu trúc: số, ngày, chuỗi ký tự, Dữ liệu không có cấu trúc: hình ảnh, âm thanh, đoạn phim, Các khái niệm cơ bản Thông tin (Information): Thông tin là những biểu hiện của vật chất hay của tự nhiên xã hội được truyền đi dưới dạng một thông báo qua đó mọi sự vật phải hiểu ít nhiều để tồn tại. Thông tin mang lại cho con người sự hiểu biết, nhận thức tốt hơn về những đối tượng trong đời sống xã hội, trong thiên nhiên,. giúp cho họ thực hiện hợp lý công việc cần làm để đạt tới mục đích một cách tốt nhất. Ví dụ: Khi thấy mây đen kéo đến, người đi ra đường phải mang theo ô. Khi không khí lạnh kéo về thì loài chim sẽ đi trú đông Các khái niệm cơ bản Data: dữ liệu là các dữ kiện không có cấu trúc và không có ý nghĩa rõ ràng, chưa được xử lý Information: dữ liệu đã được xử lý nên có ý nghĩa rõ ràng làm tăng sự hiểu biết của người sử dụng. Database System Phân biệt Data (dữ liệu) và Information (thông tin)?? Các khái niệm cơ bản Database System Thông tin: dữ liệu trong ngữ cảnh STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Lớp Tuổi 1 10273 Nguyễn Văn Hoà CDTH7 20 2 00298 Nguyễn Minh Tâm CDTH7 19 151 50542 Hồ Xuân Phương TCTH33 18 152 50075 Lê Việt Dũng CNTH34 20 Dữ liệu 1 10273 Nguyễn Văn Hoà CDTH7 20 2 00298 Nguyễn Minh Tâm CDTH7 19 151 50542 Hồ Xuân Phương TCTH33 18 152 50075 Lê . | TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CNTT NHẬP MÔN TIN HỌC FOUNDATIONS OF COMPUTING Giáo viên: Trần Thị Kim Chi Phần 1: Giới Thiệu Máy Tính Các khái niệm cơ bản 1 Đặc điểm của máy tính 2 Lịch sử phát triển của máy tính 3 Các thế hệ máy tính 4 Câu hỏi và Bài tập 5 Dữ Liệu (Data): Data: Những biểu hiện của vật chất hay của tự nhiên được gọi là dữ liệu. Bản thân dữ liệu chưa có ý nghĩa, mà nó phải được tổ chức và sắp xếp lại thì mới mang một ý nghĩa trọn vẹn. Dữ liệu có thể được phát sinh, đuợc lưu trữ, được biến đổi, được tra cứu tìm kiếm và được chuyển tải từ nơi này đến người khác thông qua các phương tiện truyền thông tin. Ví dụ: Số 5 biểu diễn chữ số thập phân là 5, La mã là V Dữ liệu có cấu trúc: số, ngày, chuỗi ký tự, Dữ liệu không có cấu trúc: hình ảnh, âm thanh, đoạn phim, Các khái niệm cơ bản Thông tin (Information): Thông tin là những biểu hiện của vật chất hay của tự nhiên xã hội được truyền đi dưới dạng một thông báo qua đó mọi sự vật phải hiểu ít nhiều để tồn tại.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.