tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 14

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối c địa lý 2013 - phần 1 - đề 14', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 4 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi ĐỊA LÝ Khối C Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG 8 0 điểm Câu I 3 0 điểm 1- Nêu các đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam. Phân tích các thế mạnh về tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 2- Chứng minh rằng nguồn lao động của nước ta phân bố không đều giữa miền núi trung du với đồng bằng giữa nông thôn với thành thị. Giải thích nguyên nhân và phân tích ảnh hưởng của việc phân bố dân cư chưa hợp lý. Câu II 3 5 điểm 1- Chứng minh rằng khí hậu thuỷ văn nước ta có sự phân hoá đa dạng 2- Tại sao tỉ lệ dân thành thị của nước ta ngày càng tăng. Phân tích những ảnh hưởng của đô thị hoá đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta Câu III 1 5 điểm Cho bflngsè iớu TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ -n đồng giá thực tế . Năm 2000 2010 Kinh tế nhà nước 170 141 668 300 Kinh tế ngoài nhà nước 212 879 941 814 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 58 626 370 800 Nguồn Niên giám thống kê Việt nam 2010 NXB Thống kê 2011 a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2000 và 2010. b. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét II- PHẦN RIÊNG 2 0 điểm -Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu Câu IVa hoặc IVb - Câu IVa. Theo chương trình chuẩn Chứng minh rằng dân số nước ta còn tăng nhanh. Điều đó gây ra khó khăn như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước. Việc mở rộng đa dạng hoá các loại hình đào tạo có ý nghĩa như thế nào đối với vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay Câu IVb. Theo chương trình nâng cao Trình bày những ảnh hưởng của địa hình đồi núi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đối với cảnh quan tự nhiên nước ta. --------------- Hết ---------------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh .Số báo danh . Trường THPT Diễn Châu 4. ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.