tailieunhanh - Báo cáo "Dịch vụ môi giới bất động sản: kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn và định hướng phát triển ở Việt Nam "

Dịch vụ môi giới bất động sản: kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn và định hướng phát triển ở Việt Nam | J KINH NGHIỆM THựC TIÊN - n DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN KINH NGHIỆM QUỐC TẾ THỰC TIỄN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM Lưu Đức Khải Hà Huy Ngọc Trong bôĩ cảnh hiện nay sự gia tăng dân số cùng tốc độ đô thị hóa chóng mặt tất yếu đã dẫn đến việc nhu cầu nhà ồ của người dân và cơ sở hạ tầng cho các hãng kinh doanh trổ thành vấn đề cấp bách. Chính vì vậy dịch vụ môi giới bất động sản chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong cơ cấu các ngành dịch vụ ồ nước ta. 1. Hoạt động môi giới bât động sản ở Việt Nam Hoạt động môi giới bất động sản là hoạt động hỗ trợ chủ sỏ hữu bất động sản BĐS tìm kiếm khách hàng đàm phán hợp đồng mua bán thuê trao đôi BĐS. Quyến lợi của người môi giới là được hưởng một khoản hoa hồng. Môi giới là hoạt động thường có đối với các giao dịch về BĐS và bắt nguồn từ tính đặc thù của BĐS là không di chuyển được và các BĐS không hoàn toàn giôhg nhau. Đốỉ với người bán để tìm kiếm được ngưòi đồng ý mua BĐS của mình thì họ phải giới thiệu BĐS của mình cho những người quan tâm mà trên thực tế có nhiều người không đủ thông tin và quỹ thời gian để thực hiện. Mặt khác việc mua bán BĐS diễn ra khá phức tạp và thị trường này luôn biến động. Vổi những lý do trên đã làm nảy sinh nhu cầu khách quan của hoạt động môi giới BĐS. Vị trí của người môi giới BĐS nằm giữa người bán và người mua BĐS và họ có thể là một cá nhân hoặc tô chức. Nghĩa vụ của người môi giới là người đại diện cho người thuê môi giới phải tuân theo các chỉ dẫn của người thuê môi giới phải trung thành với người thuê môi giối. Nghĩa vụ của người thuế môi giới là trả tiền hoa hồng cho người môi giới khi hợp đồng mua bán được thực hiện và cung cấp các thông tin về BĐS cần bán cho người môi giới. Trên thực tế thì hoạt động môi giới BĐS rất phát triển đặc biệt là các nước có nền kinh tế thị trường phát triển ồ các nưốc này có những Luật để điều tiết hoạt động môi giởi BĐS. Tiềm nàng và quy mô của thị trường BĐS ỏ Việt Nam còn rất lớn nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Theo Chiến lược phát .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.