tailieunhanh - Bài giảng Lập trình mã nguồn mở - TS. Lê Nhật Duy

Mục tiêu Bài giảng Lập trình mã nguồn mở là nhằm giúp sinh viên hiểu về lập trình Shell cho Linux, lập trình C/C++ với giao diện trên Linux. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên hiểu sâu hơn về Lập trình mã nguồn mở. | LẬP TRÌNH MÃ NGUÒN MỞ TS. Lê Nhật Duy Blog https Email Nội dung chương trình Mục tiêu môn học Giúp sinh viên hiểu về lập trình Shell cho Linux lập trình C C với giao diện trên Linux Thời lượng Lý thuyết 30 tiết Thực hành 30 tiết 2 Nội dung chương trình 1. Essential Linux 2. Introduction to Linux Programming 3. Shell Programming 4. Graphics Intergace Programming 5. Qt and Databases 6. Development Tools

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.