tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 13

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối c địa lý 2013 - phần 1 - đề 13', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ CHÍNH THỨC SỞ GD ĐT NGHỆ AN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 ĐỢT 1 - NĂM 2013 Môn Địa lý Thời gian làm bài 180 phút không kể giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 8 0 điểm Câu I. 2 0 điểm 1. Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam. Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc - Nam 2. Nêu các thế mạnh của nguồn lao động nước ta. Tại sao việc làm là vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay Câu II. 3 0 điểm 1. Chứng minh phân bố dân cư nước ta chưa hợp lí. Ảnh hưởng của sự phân bố chưa hợp lí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 2. Trình bày ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Câu III. 3 0 điểm Cho bảng số liệu sau Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá so sánh năm 1994 đơn vị tỉ đồng Năm Tổng số Lương thực Rau đậu Cây công nghiệp Cây ăn quả Cây khác 1990 0 6 0 3 5 6 1995 4 4 6 4 6 4 2000 2 1 4 0 9 8 2003 3 1 3 0 3 6 2005 6 5 2 7 7 5 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng ở nước ta giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích. II. PHẦN RIÊNG 2 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu câu IV. a hoặc Câu . Theo chương trình Chuân 2 0 điểm 1. Tóm tắt những thay đổi và nêu nguyên dẫn đến sự thay đổi tài nguyên sinh vật ở nước ta. 2. Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ và phát triển vốn rừng. Câu . Theo chương trình Nâng cao 2 0 điểm 1. Trình bày đặc điểm của vùng biển nước ta. 2. Nêu ý nghĩa của các đảo và quần đảo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta ----- Hết ----- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.