tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 12

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối c địa lý 2013 - phần 1 - đề 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ Năm học 2012 - 2013 Câu 1. 3 5 điểm Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Việt Nam tạo ra những khó khăn thách thức nào cho sự phát triển kinh tế xã hội Câu 2. 4 0 điểm Hãy nêu và giải thích các đặc điểm chung của sông ngòi Bắc Bộ. Câu 3. 3 5 điểm Hãy so sánh đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc với vùng núi Trường Sơn Nam. Câu 4. 5 0 điểm Dựa vào bảng sau Mùa mưa ở các địa phương của nước ta lượng mưa mm số ngày mưa Địa điểm Tháng Hà Nội Huế Thành phố Hồ Chí Minh V 188 14 218 18 VI 240 15 312 22 VII 288 16 294 23 VIII 318 17 104 10 270 22 IX 265 14 473 16 327 23 X 131 9 796 21 266 21 XI 581 22 117 12 XII 297 19 I 161 16 a- Hãy chỉ ra những điểm khác nhau về mùa mưa của các địa phương Hà Nội Huế Thành phố Hồ Chí Minh. b- Giải thích về chế độ mưa của từng địa phương trên. Câu 5. 4 0 điểm Chứng minh rằng thiên nhiên vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển nhiều ngành kinh tế. HẾT - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Ý Nội dung Điểm 1 Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Việt Nam tạo ra những khó khăn thách thức cho sự phát triển kinh tế xã hội 3 5 a Khái quát về vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ - Nằm ở khu vực nội chí tuyến châu Á gió mùa. - Nằm gần như ở trung tâm Đông Nam Á gần các nền kinh tế lớn Nhật Bản Trung Quốc Ấn Độ Hàn Quốc. - Lãnh thổ rộng lớn với vùng biển rộng gấp 3 vùng đất có biên giới và lãnh hải giáp nhiều nước. 0 5 0 75 0 5 b Những khó khăn thách thức - Nằm trong khu vực nhiều thiên tai đặc biệt là bão và sự thất thường của thời tiết gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống . - Lãnh thổ rộng lớn biên giới dài đòi hỏi chi phí lớn cho bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh quốc phòng. - Đặt nước ta vào thế cạnh tranh kinh tế quyết liệt với các nước trong khu vực ngay cả thị trường trong nước lẫn thị trường quốc tế. 0 75 0 5 0 5 Nếu thí sinh không tách ra thành 2 nội dung a và b nhưng trình bày đủ ý vẫn cho điểm tối đa. 2 Nêu và giải thích các đặc điểm chung của sông ngòi Bắc Bộ 4 0 a Các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.