tailieunhanh - Bài giảng Địa lý 7 bài 53: Thực hành Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Gồm các bài giảng Thực hành Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu được thiết kế chi tiết và đẹp mắt dành cho bạn đọc tham khảo. Với các bài giảng trong bộ sưu tập , giáo viên tham khảo và cung cấp kiến thức giúp các bạn học sinh nắm vững các đặc điểm khí hậu và sự phân bố thực vật của Châu Âu. Tiếp tục rèn luyện kĩ năng đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ khí hậu từ đó rút ra kiến thức. | BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 7 Bài 53: THỰC HÀNH: ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU KiỂM TRA BÀI CŨ A B Kiểu khí hậu Cảnh quan 1. Ôn đới lụcđịa 2. Ôn đới hải dương 3. Địa trung hải a. Rừng lá cứng b. Thảo nguyên c. Rừng lá kim d. Rừng lá rộng Bài 53: THỰC HÀNH: ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU I. Nhận biết đặc điểm khí hậu. + 100C 00C - 100C - 200C Ai-xơ-len a/ Cho biết vì sao ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcanđinavi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Aixơlen ? Dòng biển Bắc Đại Tây Dương b/ Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét về nhiệt độ Châu Âu vào mùa đông ? +100C 00C -100C -200C Dòng biển Bắc Đại Tây Dương Dòng biển Bắc Đại Tây Dương c/ Nêu tên các kiểu khí hậu Châu Âu. So sánh diện tích từng vùng có kiểu khí hậu đó ? Ôn đới hải dương Ôn đới lục địa Địa trung hải Hàn đới Bài 53: THỰC HÀNH: ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU I. Nhận biết đặc điểm khí hậu. II. Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hình Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và sơ đồ thảm thực vật ở một số vùng của châu Âu. II. Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Đặc điểm KH 1. Nhiệt độ - Nhiệt độ tháng 1 - Nhiệt độ tháng 7 - Biên độ nhiệt Nhận xét chung nhiệt độ 2. Lương mưa - Các tháng mưa nhiều - Các tháng mưa ít - Nhận xét chung chế độ mưa 3. Kiểu khí hậu Thảo luận nhóm 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 05 03 02 01 00 ? NHÓM 2, ? NHÓM 3, 4 ? NHÓM 1 Biểu đồ trạm A Biểu đồ trạm B Biểu đồ trạm C 4. Kiểu thảm thực vật tương ứng II. Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Đặc điểm KH 1. Nhiệt độ - Nhiệt độ tháng 1 - Nhiệt độ tháng 7 - Biên độ nhiệt Nhận xét chung nhiệt độ 2. Lương mưa - Các tháng mưa nhiều - Các tháng mưa ít - Nhận xét chung chế độ mưa 3. Kiểu khí hậu - 3ºC 20ºC 23ºC 7ºC 20ºC 13ºC 5ºC 17ºC 12ºC Mùa đông ấm, mùa hạ mát Mùa đông ấm, mùa hạ nóng Mùa đông lạnh, mùa . | BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 7 Bài 53: THỰC HÀNH: ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU KiỂM TRA BÀI CŨ A B Kiểu khí hậu Cảnh quan 1. Ôn đới lụcđịa 2. Ôn đới hải dương 3. Địa trung hải a. Rừng lá cứng b. Thảo nguyên c. Rừng lá kim d. Rừng lá rộng Bài 53: THỰC HÀNH: ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU I. Nhận biết đặc điểm khí hậu. + 100C 00C - 100C - 200C Ai-xơ-len a/ Cho biết vì sao ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcanđinavi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Aixơlen ? Dòng biển Bắc Đại Tây Dương b/ Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét về nhiệt độ Châu Âu vào mùa đông ? +100C 00C -100C -200C Dòng biển Bắc Đại Tây Dương Dòng biển Bắc Đại Tây Dương c/ Nêu tên các kiểu khí hậu Châu Âu. So sánh diện tích từng vùng có kiểu khí hậu đó ? Ôn đới hải dương Ôn đới lục địa Địa trung hải Hàn đới Bài 53: THỰC HÀNH: ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU I. Nhận biết đặc điểm khí hậu. II. Phân tích một số .