tailieunhanh - Khách VIP

Cô thư ký chạy vào nói với sếp: “Sếp ơi, có một vị khách từ sáng đến giờ xin gặp sếp bốn lần rồi ạ!” - Trời ơi! Tôi mướn cô về để làm gì? Cô phải biết khi nào tôi bận chứ. - Sếp bận gì ạ, để em còn trả lời cho khách? - Sao? Tôi phải trả lời cô chắc? Tôi đang chuẩn bị nội dung chiều họp, nghiên cứu điểm chứng khoán của cổ phần công ty ta, dự án phát triển công nghệ của công ty ra các nước được chưa? 15 phút sau, cô thư ký. | Khách VIP Cô thư ký chạy vào nói với sếp Sếp ơi có một vị khách từ sáng đến giờ xin gặp sếp bốn lần rồi ạ - Trời ơi Tôi mướn cô về để làm gì Cô phải biết khi nào tôi bận chứ. - Sếp bận gì ạ để em còn trả lời cho khách - Sao Tôi phải trả lời cô chắc Tôi đang chuẩn bị nội dung chiều họp nghiên cứu điểm chứng khoán của cổ phần công ty ta dự án phát triển công nghệ của công ty ra các nước. được chưa 15 phút sau cô thư ký lại gõ cửa phòng sếp mặt tái xanh thở hổn hển - Khách nhờ nhắn lại 3 tin. Thứ nhất nội dung chiều họp không thể nằm dưới váy của cô trợ lý. Thứ hai điểm chứng khoán của công ty đang ở trên sàn giao dịch chứ không nhất thiết phải mang cô trợ lý trên đùi. Cuối cùng sẵn sếp nghiên cứu dự án phát triển công nghệ ra nước ngoài khách đề nghị sếp nên nghiên cứu dự án chuyển khẩu ra khách sạn chiều nay luôn. - Ai. ai mà láo thế Khách tên gì cơ quan nào - Dạ cơ quan và tên thật thì em không biết nhưng khách để nickname lại là bà nhà@ ạ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.