tailieunhanh - Tin học căn bản - Desktop

. barMenu barCửa sổTool barControl .Chuột (mouse).• Công cụ di chuyển và chọn đối tượng trong chế độ GUI nhanh • Dạng cơ bản chuột • Bình thường. | DESKTOP FOLDER shortcut office toolbar taskbar start button Desktop Cửa sổ Menu bar Title bar Tool bar Control menu vùng dữ liệu Chuột Chuột (mouse) Công cụ di chuyển và chọn đối tượng trong chế độ GUI nhanh Dạng cơ bản chuột Bình thường CLIPBOARD Vùng nhớ tạm thời Trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng Đặc điểm: Chép (copy) một lần Dán (paste) mãi mãi SỬ dụng CLIPBOARD 1. Chọn đối tượng: Click : chọn một Ctrl+Click : chọn thêm Click vào d/t đầu và Shift Click vào d/t cuối : chọn liên tiếp các đối tượng 2. Bấm : Ctrl+C hay ra lệnh Edit/Copy Chuyển tới cửa sổ cần tiếp nhận Ctrl+V hay ra lệnh Edit/Paste Clipboard Hinh ảnh kết hợp trong word, bằng cách chèn ảnh vào edit/copy edit/paste Ứng dụng 1 Ứng dụng 2 Chuyển sang word, ra lệnh Edit/Paste. Xong Chọn ảnh, ra lệnh Edit/Copy Thực hành 81 Trần bình Trọng P1 Q5 lầu 2 Chợ Bến Thành, tới Nancy, qua Coopmart, tới 50m đến ngã tư Trần Bình Trọng Trần Hưng Đạo 0989038550 Lịch học 8/8 lý thuyết 10/8 Thực hành Nghỉ một tuần giải lao 20/8 Thực hành 22/8 Lý thuyết 24/8 Thực hành 27/8 Thực . | DESKTOP FOLDER shortcut office toolbar taskbar start button Desktop Cửa sổ Menu bar Title bar Tool bar Control menu vùng dữ liệu Chuột Chuột (mouse) Công cụ di chuyển và chọn đối tượng trong chế độ GUI nhanh Dạng cơ bản chuột Bình thường CLIPBOARD Vùng nhớ tạm thời Trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng Đặc điểm: Chép (copy) một lần Dán (paste) mãi mãi SỬ dụng CLIPBOARD 1. Chọn đối tượng: Click : chọn một Ctrl+Click : chọn thêm Click vào d/t đầu và Shift Click vào d/t cuối : chọn liên tiếp các đối tượng 2. Bấm : Ctrl+C hay ra lệnh Edit/Copy Chuyển tới cửa sổ cần tiếp nhận Ctrl+V hay ra lệnh Edit/Paste Clipboard Hinh ảnh kết hợp trong word, bằng cách chèn ảnh vào edit/copy edit/paste Ứng dụng 1 Ứng dụng 2 Chuyển sang word, ra lệnh Edit/Paste. Xong Chọn ảnh, ra lệnh Edit/Copy Thực hành 81 Trần bình Trọng P1 Q5 lầu 2 Chợ Bến Thành, tới Nancy, qua Coopmart, tới 50m đến ngã tư Trần Bình Trọng Trần Hưng Đạo 0989038550 Lịch học 8/8 lý thuyết 10/8 Thực hành Nghỉ một tuần giải lao 20/8 Thực hành 22/8 Lý thuyết 24/8 Thực hành 27/8 Thực hành | DESKTOP FOLDER shortcut office toolbar taskbar start button Desktop Cửa sổ Menu bar Title bar Tool bar Control menu vùng dữ liệu Chuột Chuột (mouse) Công cụ di chuyển và chọn đối tượng trong chế độ GUI nhanh Dạng cơ bản chuột Bình thường CLIPBOARD Vùng nhớ tạm thời Trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng Đặc điểm: Chép (copy) một lần Dán (paste) mãi mãi SỬ dụng CLIPBOARD 1. Chọn đối tượng: Click : chọn một Ctrl+Click : chọn thêm Click vào d/t đầu và Shift Click vào d/t cuối : chọn liên tiếp các đối tượng 2. Bấm : Ctrl+C hay ra lệnh Edit/Copy Chuyển tới cửa sổ cần tiếp nhận Ctrl+V hay ra lệnh Edit/Paste Clipboard Hinh ảnh kết hợp trong word, bằng cách chèn ảnh vào edit/copy edit/paste Ứng dụng 1 Ứng dụng 2 Chuyển sang word, ra lệnh Edit/Paste. Xong Chọn ảnh, ra lệnh Edit/Copy Thực hành 81 Trần bình Trọng P1 Q5 lầu 2 Chợ Bến Thành, tới Nancy, qua Coopmart, tới 50m đến ngã tư Trần Bình Trọng Trần Hưng Đạo 0989038550 Lịch học 8/8 lý thuyết 10/8 Thực hành Nghỉ một tuần giải lao 20/8 Thực hành 22/8 Lý thuyết 24/8 Thực hành 27/8 Thực hành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.