tailieunhanh - Vô hiệu hoá tự khởi động lại trong Windows 7 sau khi cài đặt cập nhật

Tương tự như các phiên bản Windows trước đây, sang phiên bản Windows 7 thì Microsoft vẫn giữ nguyên tính năng yêu cầu hệ thống khởi động lại sau khi cập nhật. Điều này đôi khi là không thật sự cần thiết, nhất là đối với những người đang bận với công việc của mình vào ngay lúc đó. Chính vì vậy mà nếu bạn muốn vô hiệu hoá tính năng tự khởi động lại sau khi Windows 7 cập nhật thì cách sau đây sẽ giúp bạn. . | Vô hiệu hoá tự khởi động lại trong Windows 7 sau khi cài đặt cập nhật 0 s Tương tự như các phiên bản Windows trước đây sang phiên bản Windows 7 thì Microsoft vẫn giữ nguyên tính năng yêu cầu hệ thống khởi động lại sau khi cập nhật. Điều này đôi khi là không thật sự cần thiết nhất là đối với những người đang bận với công việc của mình vào ngay lúc đó. Chính vì vậy mà nếu bạn muốn vô hiệu hoá tính năng tự khởi động lại sau khi Windows 7 cập nhật thì cách sau đây sẽ giúp bạn. Bạn bấm vào menu Start Win R và gõ vào khung Search cụm từ và bấm phím Entert để mở cửa sổ Policy Editor. Trong cửa sổ mới bạn tìm đến mục Local Computer Policy- Computer Configuration- Administrative Templates- Windows Components- Windows Update. Sau đó bạn kích đúp chuột lên mục No auto restart with logged on users for scheduled automatic updates installation ở cột bên trái. Trong hộp thoại mới bạn kích vào tuỳ chọn Enable và bâm nútOK Apply đê áp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.