tailieunhanh - Tập tin khuân mẫu

Khuôn mẫu (master): là khuôn mẫu cho mọi khung hình (slide) của tập tin trình diễn. Khuôn mẫu giúp tạo ra sự nhất quán về hình thức trình bày của các slide trong tập tin trình diễn Mỗi tập tin trình diễn gồm 4 khuôn mẫu sau đây: Slide Master (Slide mẫu) Title Master (Tiêu đề mẫu) Notes Master (Trang ghi chú mẫu) Handout Master (Tài liệu phân phát mẫu)

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    209    0    11-12-2023
5    188    0    11-12-2023
11    190    0    11-12-2023
9    179    0    11-12-2023
9    166    0    11-12-2023
23    128    0    11-12-2023
7    143    0    11-12-2023
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.