tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 9

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối c địa lý 2013 - phần 1 - đề 9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD ĐT PHÚ THỌ ĐỀ THI THỬ ĐH- CĐ LẦN 2 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT TAM NÔNG Môn ĐỊA LÍ Khối C Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 8 00 điểm Câu I. 2 00 điểm 1- Từ đặc điểm tự nhiên của Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ hãy rút ra những thuận lợi và khó khăn trong sự phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường của miền. 2- Tại sao vấn đề việc làm và giải quyết việc làm đang là vấn đề cấp thiết ở nước ta Nêu một số giải pháp nhằm giải quyết vấn đề trên. Câu II. 3 00 điểm 1- Phân tích các thế mạnh về tự nhiên để phát triển cây công nghiệp ở nước ta. Tại sao ở Trung du và miền núi Bắc Bộ lại có cơ cấu cây trồng đa dạng hơn so với Tây Nguyên 2- Tại sao Bắc Trung Bộ phải hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp kết hợp Việc phát triển tuyến đường Hồ Chí Minh huyết mạch có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng của vùng Câu III. 3 00 điểm Cho bảng số liệu Diện tích và năng suất lúa nước ta thời kỳ 1990- 2008 -. Năm Chỉ số 1990 1999 2003 2006 2008 Diện tích nghìn ha 6 042 7 653 7 452 7 324 7 400 Năng suất tạ ha 31 8 41 0 46 4 48 9 52 3 Nguồn Niên giám thông kê Việt Nam 2010 NXB Thông kê 2011 trang 535 Anh Chị hãy 1- Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi về diện tích sản lượng và năng suất lúa nước ta thời kỳ 1990- 2008. 2- Nhận xét sự thay đổi từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. II. PHẦN RIÊNG 2 00 điểm -Thí sinh chỉ làm một trong hai câu IV. a hoặc IV. b - Câu . Theo chương trình Chuẩn 2 00 điểm Trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp nước ta. Tại sao lại có sự phân hóa đó Câu . Theo chương trình Nâng cao 2 00 điểm Nêu một số thành tựu đạt được về chất lượng cuộc sống của nước ta. Phương hướng nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư nước ta trong thời gian tới là gì ----Hết----- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh . Số báo danh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.