tailieunhanh - Vô hiệu hoá Log Off trên Start menu của Windows 7

Đôi khi do nhu cầu sử dụng mà bạn muốn vô hiệu hoá hoặc xoá bỏ hẳn nút Log off trên Start Menu trong Windows 7, tuy nhiên Windows 7 không cho phép bạn loại bỏ chức năng log off từ Start Menu dễ dàng. Chính vì vậy bạn cần phải can thiệp vào Windows Registry hoặc Local Group Policy để thực hiện theo cách bước sau: Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 Professional hoặc Ultimate, bạn có thể gỡ bỏ mục Log off thông qua Group Policy | Vô hiệu hoá Log Off trên Start menu của Windows 7 0 s Đôi khi do nhu cầu sử dụng mà bạn muốn vô hiệu hoá hoặc xoá bỏ hẳn nút Log off trên Start Menu trong Windows 7 tuy nhiên Windows 7 không cho phép bạn loại bỏ chức năng log off từ Start Menu dễ dàng. Chính vì vậy bạn cần phải can thiệp vào Windows Registry hoặc Local Group Policy để thực hiện theo cách bước sau Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 Professional hoặc Ultimate bạn có thể gỡ bỏ mục Log off thông qua Group Policy. Tuy nhiên phiên bản Windows 7 Home Basic và Home Premium không cung cấp Group Policy. Vì vậy bạn cần phải vô hiệu hóa các mục đó thông qua Windows Registry. Cách 1 Vô hiệu hoá Log off trên Start Menu trong Windows 7 thông qua Group Policy Bạn bấm nút Start và gõ lệnh trong khung Search Programs and files và bấm phím Enter để truy cập cửa sổ làm việc Local Group Policy Editor. Từ giao diện chính bạn truy cập đen các mụcUser Configuration Administrative Templates Start Menu and Taskbar. Trong cửa sổ bên phải bạn tìm mục có tên là Remove Logoff trên Start Menu. Sau đó kích đúp chuột vào mục này rồi kích vào tuỳ chọn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.