tailieunhanh - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Hóa học: Chế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lưới

Luận án được thực hiện nhằm nghiên cứu lý thuyết và chế tạo màng phủ nhà lưới hấp thụ UV, bền thời tiết ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp đã được thực hiện nhằm giải quyết nhu cầu thực tế đặt ra. Sau đây là bản tóm tắt luận án. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC ---o0o--- HOÀNG THỊ VÂN AN CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA TỔ HỢP VẬT LIỆU CAO PHÂN TỬ ỨNG DỤNG LÀM Màng phủ nhà lưới Chuyên ngành HOÁ HỮU CƠ Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HOÁ HỌC HÀ NỘI - 2012 A- GIỚI THIỆU LUẬN ÁN I- Tính cấp thiết của đề tài Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Năm 2010 giá trị sản xuất toàn ngành tăng 4 69 tong kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt mức kỉ lục ước đạt 19 15 tỉ USD tăng gần 22 6 so với năm 2009 vượt 77 3 so với mục tiêu được Đại hội Đảng X đề ra. Cùng với chương trình nông thôn mới bắt đầu được triển khai nhiều chính sách và chủ trương mới của Đảng và Nhà nước hướng về nông thôn hỗ trợ nông dân đã và đang được quan tâm áp dụng. Việc sử dụng màng chất dẻo trong nông nghiệp bao gồm 3 ứng dụng chính che phủ nhà lưới nhà vòm và phủ bổi phủ trực tiếp lên đất . Trong đó màng che phủ nhà lưới là quan trọng nhất bởi nó được sử dụng với khối lượng lớn. Màng polyme không chỉ làm tăng nhiệt độ của đất mà còn làm giảm việc sử dụng nước tưới và phân bón. Nhờ tạo ra một vi khí hậu cho sự phát triển của rễ sản xuất nông nghiệp có thể không phụ thuộc vào môi trường bên ngoài. Công nghệ chế tạo màng polyme hấp thụ UV và bền thời tiết để che phủ nhà lưới còn chưa được quan tâm nghiên cứu đúng mức trong khi nhu cầu thực tế đối với loại màng này ngày càng tăng nhất là trong bối cảnh hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Việc nghiên cứu công nghệ và thiết bị để sản xuất màng che phủ nhà lưới là khá phức tạp đòi hỏi phải nghiên cứu có hệ thống mới có thể đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên nếu chúng ta chủ động được công nghệ sản xuất loại màng này thì sẽ rất thuận lợi trong việc triển khai ứng dụng thực tế. Chính vì vậy đề tài luận án Chế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lưới nhằm mục đích nghiên cứu lí thuyết và chế tạo màng phủ nhà lưới hấp thụ UV bền thời tiết ứng dụng trong sản xuất nông .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    94    0    22-05-2024
6    106    0    22-05-2024
165    94    0    22-05-2024
6    90    0    22-05-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.