tailieunhanh - TRƯỜNG THCS RẠNG ĐÔNG KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 9 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)..Đề bài Câu 1 ( 3.0 điểm):Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp hàng đầu của cả nước? Câu 2 (2.5

TRƯỜNG THCS RẠNG ĐÔNG KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 9 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)Đề bài Câu 1 ( điểm):Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp hàng đầu của cả nước? Câu 2 ():Tại sao nói vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực trọng điểm lớn nhất của cả nước ? Câu 3 ( điểm) :Vì sao nghành chế biến lương thực phẩm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu nông nghiệp? Câu 4 (3 điểm): Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2000 ? Nhận xét ? Thời gian Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Cả nước 1995 Sản lượng 819,2 1584,4 % 1998 Sản lượng 1169,1 2250,5 % 2000 Sản lượng 1354,5 2647,4 %.TRƯỜNG THCS RẠNG ĐÔNG KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 9 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1( 3 điểm): Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp hàng đầu của cả nước? - Có diện tích đất đỏ,đất xám thích hợp với cây trồng. - Địa hình thoải. - Có khí hậu cận xích đạo ẩm,có một mùa khô kéo dài thuận lợi cho thu hoạch . - Nguồn lao động dồi dào,người dân có nhiều kinh nghiệm trồng trọt và chế biến. - Cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt, nhiều cơ sở chế biến. - Thị trường tiêu thụ rộng lớn. Câu 2( 2,5 điểm):Tại sao nói vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực trọng điểm lớn nhất của cả nước ? Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng sản xuất lương thực trọng điểm lớn nhất cả nước, là vì: + Bình quân lương thực trên đầu người gấp 2,3 lần trung bình cả nước, đạt 1066,3 kg. - Trở thành vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta. + Nhiều địa phương đang đẩy mạnh trồng mía đường, rau, đậu. + Là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước. + Thuỷ sản chiếm hơn 50% cả nước. + Nghề nuôi vịt đàn phát triển 3: ( điểm): Vì sao nghành chế biến lương thực phẩm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu nông nghiệp? - Có sản phẩm nông nghiệp dồi dào,đa dạng, nguồn nguyên liệu tại chỗ cung cấp cho ngành chế biến lương thực thực phẩm. - Các sản phẩm phân bố rộng khắp vùng, sản lượng cao, dễ vận chuyển- Thị trường tiêu thụ rộng khắp trong và ngoài 4 (3 điểm) : Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2000 ? Nhận xét ? ( Vẽ được 2 điểm, nhận xét 1 điểm)Thời gian Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Cả nước1995 Sản lượng % Sản1998 %2000 Sản lượng %lượng 1169,1 2250,5819,2 1584,451,7 10051,9 1001354,5 2647,451,2 100Nhận xét: - Sản lượng thuỷ sản luôn tăng qua các giai đoạn, giai đoạn sau sản lượng tăng nhanh hơn giai đoạn trước. - Sản lượng thuỷ sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ trọng cao so với cả nước, luôn trên 51%

TỪ KHÓA LIÊN QUAN