tailieunhanh - Giáo trình Quản trị nhân lực: Phần 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Phần 1 giáo trình Quản trị nhân lực trình bày các nội dung: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực (vai trò của quản trị nhân lực, phân chia trách nhiệm quản trị nhân lực), kế hoạch hóa và bố trí nhân lực (thiết kế và phân tích công việc, tuyển chọn nhân lực, kế hoạch hóa nguồn nhân lực, bố trí nhân lực và buộc thôi việc), tạo động lực trong lao động. nội dung chi tiết. | NEU TRUỪNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUỐC DÃN BỘ MÔN QUẢN TRỊ NHÃN Lực ThS. NGUYỄN VÂN ĐIỂM và PGS. TS NGUYỄN ngọc quân chủ biên NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC DÂN HÀ NỘI - 2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ Quốc DÂN KHOA KINH TÊ VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỤC Bộ MÔN QUẢN TRI nhan lực Đồng chủ biên ThS. NGUYỄN VÂN ĐIÉM PGS. TS. NGUYỄN NGỌC QUẰN GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN Lực NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.