tailieunhanh - Truyện ngụ ngôn "Người bán tượng"

Một người nọ làm tượng thần Hermes bằng gỗ và đem ra chợ bán. Không một ai đến hỏi mua cả. Lúc đấy, để thu hút sự chú ý của bất cứ ai, anh ta bèn rao bán tượng thần, đấng ban phước và bảo vệ phước lộc cho người. | Người bán tượng Nguồn Một người nọ làm tượng thần Hermes bằng gỗ và đem ra chợ bán. Không một ai đến hỏi mua cả. Lúc đấy để thu hút sự chú ý của bất cứ ai anh ta bèn rao bán tượng thần đấng ban phước và bảo vệ phước lộc cho người. Một người qua đường hỏi anh ta - Anh bạn thân mến ạ việc gì anh lại bán đi một bức tượng như thế cứ việc giữ nó để dùng có phải hơn không Người bán tượng đáp - Tôi rất cần phước lộc của thần nhưng thần thường đem lợi lộc đến quá chậm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.