tailieunhanh - Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn part 4

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn part 4', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Công nghệ cóa Nhà máy Sơ đồ khối công nghệ của Nhà máy được tính theo 50 công suất thiết kế tương đương 105 tấn rác ngày. Giới thiệu tổng mặt bằng của Nhà máy Khu sản xuất - Nhà tuyển chọn rác - nhà A. - Bể ủ háo khí - nhà F. G D. H. - Nhà ủ chín - nhà I. - Nhà tinh chế - nhà B. - Nhà hoàn thiện đóng bao kho sản phàm - nhằ c. Khu phụ trạ sản xuất - Trạm biến thế điộn. - Trạm cấp nước - Phòng thí nghiệm - Khu xử lý nước rác - Cân điện tử. - Vườn thực nghiệm và dải cây xanh. - Bãi chất tro. Khu phụ trợ sàn xuất này được tận dụng mặt bằng cúa Nhà máy cũ. Khu hành chính - Nhà điều hành. - Nhà báo vệ. - Nhà ăn. Dáy chuyền thiết bị của Nhà máy Dây chuyền tuyển chọn rác - Rác được đưa vào phân loại bang xe xúc lật theo các bãng tải xích bâng tải trung gian tang quay phân loại. Các thành phần hữu cơ có kích thước nhó hơn 8 cm lọt qua tang quay phân loại xuống băng tài đưa ra khu đảo trộn. Trên đường ra khu đảo trộn có băng tải từ thu kìm loại. Phần không phái hữu cơ được đưa ra phân loại bằng thủ cóng gồm giấy nhựa nylon thúy tinh sắt được thu hổi qua băng tâi từ tính. 74 - Công suất tuyển chọn 15 tấn h với thành phần hữu cơ hơn 50 . Bê ủ - Rác được phán loại vận chuyển từ khu đào trộn sang bể ủ bằng xe xúc lật. - Trước khi đưa vào bổ ủ được trộn vi sinh vật khử mùi phân giải xenluloza các thức ăn phục vụ cho quá trình phàn huy rác. - Xe xúc lật nạp rác vào bể ủ với dung tích 150 m1 bể. - Sô lượng bể 28 bể. -Thời gian thực hiện trong bể ủ 19 - 22 ngày. - Điều kiện để vi sinh vật hoạt động được kiểm soát bằng độ ẩm nhiệt rác phần bay hơi phần thu hồi phải lọt xuống dưới ghi bể được xử lý bổ sung vào be U cùng vớí bùn bể phốt. - Sự cấp khí để oxi hóa hữu cơ được tự động hóa. Nhà ú chín - Thời gian ủ 19-22 ngày tùy theo thời tiết . - Đống ủ theo từng bổ có chiổu cao không quá 2 5 m. - Thành phần hữu cơ được xử lý bổ sung độ ẩm đảo trộn để oxi tự nhiên tiếp tục oxi hóa. Nhà tinh chế - Rác được đưa từ nhà ủ chín vào phễu nạp liệu bàng xe xúc lật Manitou. - Rác được qua

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.